Lublin upamiętnia 75. rocznicę Akcji Reinhardt

Wide 064547 oejf kolekcji20c581ukasza20biedki 68
Getto w Lublinie

Początek niemieckiej Akcji Reinhardt, której efektem była zagłada polskich Żydów z terenów Generalnego Gubernatorstwa miał miejsce w Lublinie w nocy z 16 na 17 marca 1942 r. Wtedy do obozu zagłady w Bełżcu wyruszył pierwszy transport Żydów z likwidowanego lubelskiego getta. Akcja trwała 20 miesięcy, a jej końcem była Akcja „Erntefest”, w czasie której w dniach 3-4 listopada 1943 r. rozstrzelano ponad 42 tys. Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz w obozach pracy w Trawnikach i Poniatowej. W czasie całej akcji zamordowano ok. 2 mln Żydów. Lublin, gdzie akcja się zaczęła i zakończyła pełni więc w jej upamiętnieniu szczególną rolę.

W związku z tym upamiętnieniem 75. rocznicy Akcji Reinhardt w Lublinie zajmie się Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, który w związku z tym podejmie szereg działań. Jednym z nich będzie tworzenie symbolicznej „Księgi Zagłady”, w ramach której każdego dnia uzupełniane będą informacje o zagładzie kolejnych żydowskich społeczności, wypisane będą nazwy gett, miejsca zbrodni oraz związane z zagładą daty. Towarzyszyć jej będzie Archiwum, w którym każde z miejsc dotkniętych przez zagładę będzie miało swoją teczkę z informacjami dotyczącymi zamieszkującej go żydowskiej społeczności oraz – jeśli to będzie możliwe – relacje ocalonych świadków Zagłady. Księga wraz z Archiwum będą tworzyć instalację znajdującą się w siedzibie Ośrodka w Bramie Grodzkiej w Lublinie. 

Organizatorzy planują również budowę portalu „Akcja Reinhardt” będącego kalendarium umożliwiającym przeglądanie zawartych w nim treści – informacji o historii zgładzonych społeczności wraz ze zdjęciami i relacjami świadków. Portal powstanie we współpracy z lokalnymi społecznościami oraz przy wykorzystaniu zasobów archiwalnych zgromadzonych w Żydowskim Instytucie Historycznym. Zawierać będzie również informacje dotyczące upamiętniające te społeczności, jak też – jeśli w żaden sposób nie zostały one upamiętnione – jego Autorzy będą podejmować działania mające na celu przypomnienie o tych, których zamordowano. 

Pierwsze działania upamiętniające Akcję Reinhardt odbędą się 16 marca 2017 r. w Lublinie, kiedy to nastąpi otwarcie Szlaku Pamięci poświęconego zagładzie lubelskich Żydów, Misterium „Światła i Ciemności” oraz umieszczenie w „Księdze Zagłady” nazwy pierwszej miejscowości (Lublin), z której żydowscy mieszkańcy zostali wysłani pierwszym transportem do obozu zagłady w Bełżcu. Spodziewany jest udział w tej uroczystości kilku żyjących jeszcze świadków tych wydarzeń. 

Projekt „Akcja Reinhardt – w kręgu Zagłady” zakończony zostanie 4 listopada 2018 r., kiedy to zaprezentowany zostanie gotowy portal internetowy „Akcja Reinhardt”. Wtedy też zostanie otwarta w przestrzeni miasta instalacja artystyczna „Martwy las” upamiętniająca wszystkie społeczności żydowskie zgładzone w czasie Akcji Reinhardt. Tego dnia rozpocznie się również dwudniowa interdyscyplinarna sesja poświęcona Akcji Reinhardt.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem