Nowy portal Delet

W ramach realizacji grantu otrzymanego z programu Kultura Cyfrowa 2016 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w partnerstwie z Żydowskim Instytutem Historycznym rozpoczęło prace nad portalem Delet (hebr. ‘drzwi’).

Wide delet 4

Jako partner projektu uczestniczymy w pracach nad portalem Delet (hebr. ‘drzwi’). Jego zadaniem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności zbiorów sztuki żydowskiej – unikatowego zbioru, zapoczątkowanego przez ojca koncepcji muzeum ŻIH Józefa Sandla. W ramach pierwszego etapu udostępnimy obiekty z wystawy „Historia sztuki w walce o pamięć”. Naszym celem jest nie tylko pokazanie cyfrowych kopii zbiorów, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników portalu, lecz także zaproszenie odbiorców do bliższego poznania zgromadzonych w ŻIH dzieł. Stanie się to znacznie łatwiejsze dzięki przygotowanym przez nas lekcjom muzealnym i oprowadzaniom kuratorskim.

W kolejnym etapie projektu — planowanym na lata 2017–2018 — umożliwimy tworzenie własnych kolekcji i lekcji muzealnych w oparciu o udostępnione zbiory. Na portalu znajdą się między innymi: jedna z najważniejszych i najbardziej wyjątkowych kolekcji sztuki nowoczesnej tworzonej przez polskich Żydów, zbiór rękopiśmiennych zwojów Estery oraz obiekty wchodzące w skład kolekcji dokumentującej życie w getcie warszawskim, wpisanej na listę Pamięć Świata UNESCO.

Portal Delet pozwoli również na pracę na udostępnionych zbiorach za pomocą interaktywnych narzędzi umożliwiających tworzenie atrakcyjnych wizualnie materiałów edukacyjnych – lekcji wirtualnych. Zadaniem lekcji wirtualnych będzie rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze żydowskiej w oparciu o materiały wizualne. Portal pozwoli między innymi na porównywanie skanów, zmianę parametrów obrazu, tworzenie własnych kolekcji i opatrzenie ich notatkami i opisem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem