Żydzi w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej — dr Zofia Borzymińska (ŻIH)

Wide borzyminska

„My bidne, nędzne i uboge Żydzi, wiele sił naszych staje, czyniemy nasze przysługi i odbywamy powinność w Ojczyźnie…”. 
Żydzi w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej
(W przytoczonym cytacie pisownia jest zgodna z oryginałem)

Obecność żydowska w stolicy Rzeczypospolitej wciąż akceptowana jedynie pod pewnymi warunkami, w czasie powstania kościuszkowskiego stała się bezspornym faktem. W przeludnionym, oblężonym mieście warunki te z konieczności musiały ulec zmianie, tym bardziej, że zostało ono zamknięte. Czy władzom powstańczej Warszawy udało się wypracować jakąś spójną koncepcję owych zmian? Czy współdziałały one w tej kwestii z reprezentacją Żydów? Czy decyzje zapadające w tej sprawie były zgodne z oczekiwaniami społeczności żydowskiej? Na te pytania dr Zofia Borzymińska spróbuje odpowiedzieć w swym wykładzie.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem