Żydzi polscy w oczach historyków

Konferencja dedykowana prof. Józefowi Andrzejowi Gierowskiemu organizowana przez Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wide zrzut ekranu 2016 11 21 o 15.16.51

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji zadedykowanej pamięci prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego „Żydzi polscy w oczach historyków”, która odbędzie się w dniach 23–24 listopada 2016 roku w Krakowie.

Organizatorem konferencji jest Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Program konferencji

Środa, 23 listopada 2016

9:15 Otwarcie konferencji

9:45-11:00 Wykład wprowadzający i dyskusja - prof. Antony Polonsky (Brandeis University): The present state of Polish-Jewish Studies 

11:00-11:15  Przerwa

11:15-13:15 Sesja I – do końca XVIII wieku (prowadzenie: dr hab. Adam Kaźmierczyk)

prof. dr hab. Hanna Zaremska (PAN): Responsy niemieckich rabinów: źródło do badań nad historią polskich Żydów w średniowieczu

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW): Instytucje samorządu żydowskiego w dawnej Rzeczypospolitej w historiografii

prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr): Dlaczego chasydyzm jest najważniejszym tematem historiografii żydowskiej?

dr hab. Stefan Gąsiorowski (UJ): Przegląd stanu badań nad dziejami Żydów w Koronie i na Litwie w epoce nowożytnej na wybranych przykładach. Cz. I: bibliografie, syntezy (podręczniki) i encyklopedie 

13:15-14:15 Przerwa na lunch

14:15-16:30 Sesja II – XIX wiek (prowadzenie: dr hab. Michał Galas)

dr Agnieszka Jagodzińska (UWr): Badanie historii Żydów polskich w XIX wieku – nowe źródła, nowe perspektywy

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha (UJ): Stan badań nad dziejami Żydów krakowskich

dr Alicja Maślak-Maciejewska (UJ): Badania Majera Bałabana i jego szkoły nad XIX-wiecznymi synagogami postępowymi z ziem polskich i ich metodologiczne konsekwencje

mgr Jolanta Kruszniewska (UJ): „Postęp, unarodowienie, assymilacya…” Z rozważań nad ideą, definicją i ewolucją pojęcia asymiliacji

dr hab. Leszek Hońdo (UJ): Kultura galicyjskich Żydów od czasów równouprawnienia do odrodzenia państwa polskiego (1860-1918)

16:30-16:45 Przerwa

16:45-19:00 Sesja III – XX wiek (prowadzenie prof. dr hab. Edward Dąbrowa)

dr Hanna Kozińska-Witt (UJ): Żydzi w miejskim samorządzie krakowskim w okresie galicyjskim: prezentacja projektu

dr Małgorzata Domagalska (UŁ): Fantazmat "obcego" a kształtowanie narodowej tożsamości. Casus "Roli" Jana Jeleńskiego 

dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH): I wojna światowa w historiografii żydowskiej

dr Marek Tuszewicki (UJ): Badania nad etnografią Żydów aszkenazyjskich i ich znaczenie dla historiografii w XX wieku

mgr Monika Biesaga (UJ): Katalogi biblioteczne jako źródła do badań czytelnictwa Żydów w XX-leciu międzywojennym

Czwartek, 24 listopada 2016 

10:00    uroczystość odsłonięcia tablicy w Gmachu Collegium Novum 

13:45-15:55 Sesja IV – Zagłada (prowadzenie: dr Andrzej Krzysztof Link-Lenczowski)

prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (UW, ŻIH): Historycy z Żydowskiego Instytutu Historycznego o polskich Żydach

dr Edyta Gawron (UJ): Historiografia getta krakowskiego w kontekście współczesnych badań nad Zagładą w okupowanej Polsce

dr Joanna Ostrowska: Przemoc seksualna w okresie II wojny światowej - nowe perspektywy badawcze

mgr Katarzyna Kocik (UJ): Dokumentacja organizacji samopomocowych jako źródło badań nad Zagładą Żydów na terenie Krakowa i okolic

mgr Alicja Jarkowska-Natkaniec (UJ): Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie i okolicach. Metodologia i perspektywy badawcze

mgr Adelina Hetnar-Michaldo (UJ), Źródła do badania historii kompleksu niemieckich obozów pracy przymusowej koncernu HASAG w Częstochowie 1942-1945

15:55-16:10 Przerwa 

16:10-18:10 Sesja V – Po wojnie (prowadzenie: dr hab. Magdalena Ruta)

prof. dr hab. Dariusz Stola (POLIN): Cztery fale powojennej emigracji Żydów z Polski

dr hab. Bożena Szaynok (UWr): Konwersje Żydów w Polsce po Zagładzie (1944-1950).

dr Stephan Stach (ÚSD Praga): Międzynarodowa historiografia o Żydach polskich po 1945 r.

dr Ewa Węgrzyn (UJ): Stan badań nad emigracjami polskich Żydów do Eretz Israel 

18:10-18:20 – Przerwa

18:20-19.15  Zamknięcie konferencji: dyskusja plenarna Polska w dobie transformacji a badania nad historią Żydów polskich

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem