Bracia Hirszenbergowie — w poszukiwaniu ziemi obiecanej

Wide zrzut ekranu 2016 11 14 o 10.50.43

Wystawa „Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej” wpisuje się w cykl przedsięwzięć uświetniających obchody 70-lecia Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wystawa ma na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności zarówno znakomitego malarstwa Samuela Hirszenberga, najwybitniejszego żydowsko-polskiego malarza przełomu XIX I XX w., profesora pierwszej Szkoły Sztuk Bezalel w Jerozolimie, jak i mniej znanej twórczości jego młodszych braci, Leona (malarza) i Henryka (architekta). 

Osią wystawy będzie twórczość Samuela Hirszenberga, artysty uznanego za następcę Maurycego Gottlieba, którego twórczość nie zyskała jeszcze właściwego miejsca w historii sztuki. O jego życiu i twórczości wiemy najwięcej, zachował się również pokaźny zbiór jego prac. W samej kolekcji sztuki ŻIH jest ich trzydzieści. Chcemy na wystawie zaprezentować większość znaczących dzieł tego artysty, rozproszonych po całym świecie. Na wystawie pokażemy również dorobek obu braci Samuela: prace plastyczne działającego we Francji Leona oraz zrealizowane w Łodzi i Jerozolimie projekty Henryka.

Bracia tworzyli na przestrzeni kilkudziesięciu lat w środowisku polskim i w innych miejscach związanych z kulturą Europy oraz Palestyny (później Izraela). Scenariusz wystawy zakłada prezentację około 100 dzieł i dokumentów związanych z różnymi formami aktywności artystów i ich kulturalnego otoczenia, wypożyczonych z instytucji polskich, zagranicznych i od osób prywatnych.

 

Poszczególne części wystawy ułożone zostaną tematycznie, biorąc pod uwagę ich zakresy ikonograficzne oraz chronologicznie zgodnie z podróżami i pobytami Samuela Hirszenberga i jego braci w Łodzi, Krakowie, Monachium, Paryżu, Jerozolimie. Wszystkie te miejsca związane są z konkretnymi obrazami, były pośrednią lub bezpośrednią inspiracją do ich powstania. „Przewodnikiem” po wystawie będzie również Dziennik Diny, ukochanej żony Samuela. Wystawa będzie miała swoje dwie odsłony: w Pałacu Poznańskich w Łodzi, siedzibie Muzeum Miasta, a następnie w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

 

Wystawom będzie towarzyszyła publikacja naukowa w językach polskim i angielskim, zawierająca materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miasta Łodzi oraz ŻIH w październiku 2015, poświęconej twórczości braci Hirszenbergów oraz ich wpływu na rozwój sztuki i kultury żydowskiej, polskiej i izraelskiej. Poruszono w niej kwestie skomplikowanych dróg twórczych Samuela, Leona i Henryka w świecie od drugiej połowu XIX wieku, po lata pięćdziesiąte XX wieku. Publikacja będzie ilustrowana reprodukcjami wszystkich prac prezentowanych na wystawie, katalogiem dzieł, bibliografią oraz biografiami braci Hirszenbergów. Wystawa będzie również okazją do wydanie reprintu Dziennika Diny Hirszenberg, cennego dokumentu życia jej męża ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem