Wręczenie nagród im. Majera Bałabana

Wide  44a9376

6 listopada odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom VII edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepszą pracę magisterską i doktorską o Żydach i Izraelu, organizowanego od 25 lat przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele instytucji patronackich: ambasador Izraela w Polsce Anna Azari oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.
Nagrody za prace magisterskie

I NAGRODA

mgr Daniel Slomka  (Uniwersytet Warszawski) za pracę Israeli High-School Delegations to Poland and National Identity. Promotor prof. Szewach Weiss. 

II NAGRODA

mgr Maria Ferenc – (Uniwersytet Warszawski) za pracę Przemiany relacji rodzinnych oraz sposobów funkcjonowania rodziny w sytuacji kryzysowej na podstawie świadectw i dokumentów osobistych z getta warszawskiego. Promotor prof. Barbara Engelking.


I WYRÓŻNIENIE

mgr Natalia Brajner – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Afektywny potencjał milczenia we współczesnym teatrze. Na przykładzie Dybuka An-skiego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Promotor prof. dr hab. Jacek Popiel.

II WYRÓŻNIENIE

mgr Karolina Wróbel – (Uniwersytet Warszawski) za pracę Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii. Promotor dr hab. Paweł Rodak, prof. UW.

III WYRÓŻNIENIE

mgr Karolina Szulejewska  (Uniwersytet Warszawski) za pracę Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Przyczynek do analizy niemieckiej pamięci o Holokauście. Promotor dr Iwona Kurz.Prace doktorskie

I NAGRODA 

dr Kamil Kijek – (Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk) za pracę Świadomość i socjalizacja polityczna ostatniego pokolenia Żydów Polskich w II Rzeczypospolitej. Promotor prof. dr hab. Anna Landau-Czajka.

II NAGRODA

dr Marek Tuszewicki – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Wierzenia i praktyki ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku. Promotor dr hab. Leszek Hońdo.

III NAGRODA

dr Magdalena Bendowska – (Université Paris 8) za pracę Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich w RzeczpospolitejWzajemne powiązania. Promotor prof. Gideon Kouts.

 


I WYRÓŻNIENIE

dr Piotr Grącikowski – (Uniwersytet Wrocławski) za pracę Portret przedwojennej etnografki żydowskiej Reginy Lilientalowej. Promotor prof. dr hab. Marcin Wodziński.

II WYRÓŻNIENIE 

dr Jacek Małczyński – (Uniwersytet Wrocławski) za pracę Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu. Promotorzy: prof. dr hab. Stefan Bednarek i dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM.

III WYRÓŻNIENIE

dr Anna Rataj – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny. Promotor prof. dr hab. Piotr Tuleja.

IV WYRÓŻNIENIE

dr Alicja Maślak—Maciejewska – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Z dziejów judaizmu w XIX-wiecznym Krakowie – tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych. Promotorzy: dr hab. Michał Galas i dr Rachel Manekin. 


 Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem