„Wnuczkę Liję Chana za mąż wydaje”, czyli o pierwszej rosyjskiej wersji „Dybuka” Szymona An-skiego (1913–15) — dr Mirosława Bułat

18 października 2016, godzina 11:00.

Wide dybuk

Przedmiotem rozważań na seminarium naukowym ŻIH będą przygotowania (ok. 1914–1916) do scenicznej prezentacji sztuki Меж двух міров (Mež dvuch mirov), czyli pierwszej, rosyjskojęzycznej wersji צװישן צװיי װעלטן, אָדער דער דבוק (Cwiszn cwej weltn, oder der dibek) S. An-Skiego (właśc. Sz. Z. Rapoport, 1863–1920). W centrum uwagi znajdą się zwłaszcza osoby mające wpływ na tekst (jako reprezentanci środowisk) oraz różnice między wersją rosyjską, a późniejszymi wariantami autorskimi (jidyszowym oraz autoryzowanym przekładem na hebrajski). Analizy te zostaną wykorzystane jako przesłanki pozwalające na wyciągnięcie wniosków dotyczących założonego adresata wariantu rosyjskiego oraz wpisanej weń tożsamości kulturowej autora.

Dr Mirosława M. Bułat jest badaczką dziejów teatru. Zajmuje się historią teatru i dramatu żydowskiego (zwłaszcza jidysz) na ziemiach polskich oraz polsko-żydowskimi i żydowsko — polskimi kontaktami kulturalnymi w sferze teatru. Ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w latach 1997–2015 wykładała m.in. historię teatru żydowskiego i pokrewne tematy. Była stypendystką Center for Advanced Judaic Studies University of Pennsylvania w Filadelfii. Jest autorką wyróżnionej książki „Krakowski Teatr Żydowski” – między „szundem” a sztuką (WUJ 2006) oraz kilkudziesięciu artykułów w języku polskim, a także angielskim i niemieckim. Obecnie pracuje jako adiunkt w ŻIHu.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem