„Gan Eden — Raj? Sanatorium im. Medema w Miedzeszynie”

28 kwietnia 2016 r. zapraszamy na godz. 15 na wernisaż wystawy i sesję naukową poświęconą tej zapomnianej placówce.

Wide gan eden
Dzieci-pensjonariusze Sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie.  /  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

W 2016 roku mija 90 lat od otwarcia Sanatorium im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie. Placówka ta była znana przed wojną w kraju i na świecie jako niezwykle nowatorska ze względu na prowadzony w niej innowacyjny program wychowawczy i edukacyjny. Sanatorium było przeznaczone dla dzieci narodowości żydowskiej z ubogich rodzin, ale przyjmowane były również dzieci narodowości polskiej, co miało znaczący wpływ na kształtowanie dobrych kontaktów polsko-żydowskich. 

Nadanie przebywającym w sanatorium dzieciom swego rodzaju autonomii, zachęcanie ich do wspólnego działania na rzecz innych, edukacji przyrodniczej i kulturalnej, stanowiło novum, porównywalne z szeroko znaną ideą korczakowską. Ta wyjątkowa „republika dziecięca” funkcjonowała 16 lat, otaczając opieką blisko 10 000 dzieci z całej Polski. 

Jej działalność została tragicznie zakończona w 1942 roku wraz z likwidacją falenickiego getta i zamordowaniem dzieci i opiekunów w obozie zagłady w Treblince.

Nie zachowały się zabudowania sanatorium przy dzisiejszej ul. Lokalnej 51 w Miedzeszynie. Miejsce to jest obecnie w znaczącej części niezabudowanym nieużytkiem, porośniętym krzewami i zaniedbanym.

Chcąc przywrócić pamięć o Dzieciach, Wychowawcach i ideach pedagogicznych realizowanych w Sanatorium, oraz upamiętnić trwale tę dziecięcą republikę w miejscu, gdzie funkcjonowała 16 lat Fundacja Europejski Instytut Kultury przygotowała wystawę „Gan Eden — Raj? Sanatorium im. Medema w Miedzeszynie” poświęconą tej placówce. Jej wernisaż odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku, o godzinie 15 w Żydowskim Instytucie Historycznym (Sala w Błękitnym Wieżowcu), który jest współorganizatorem wydarzenia. 

Wystawie towarzyszyć będzie sesja naukowa „(NIE)zapomniane miejsce – Sanatorium im. Medema w Miedzeszynie”. Rozpocznie się ona 28 kwietnia o godz. 15.30, po wernisażu wystawy w tym samym miejscu. Udział w niej wezmą:

dr Magdalena Kozłowska (UJ/UW)

dr Martyna Rusiniak-Karwat (ISP PAN)

Paula Sawicka (Otwarta Rzeczpospolita)

Roman Włodek (IH PAN)

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem