Sztuka żydowska (...) jako część dziedzictwa kulturowego na terenie (...) Wielkiego Księstwa Litewskiego. (...)

10 maja 2016 r. zapraszamy na godz. 11 na seminarium naukowe z Katarzyną Węglicką.

Wide synagoga w s onimie
Synagoga w Słonimie.  /  Wikipedia

Sztuka żydowska, jej stan zachowania jako część dziedzictwa kulturowego na terenie miast i osiedli Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wymiar lokalny czy szerszy oddźwięk?

Wiemy coraz więcej na temat dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich dawnej RP. Tematem spuścizny żydowskiej, a w szczególności dzisiejszym stanem jej zachowania, klasyfikacji oraz oceny tego, co pozostało, szczególnie na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, poświęcono dotąd niewiele uwagi. Autorka wystąpienia będzie chciała wskazać ważne i mało znane ośrodki sztuki i kultury żydowskiej w tym rejonie, przedstawić znane jedynie nielicznym: spuściznę malarzy, dziedzictwo architektury i obecny jej stan zachowania.

Badając ziemie kresowe od ponad dwudziestu lat, Katarzyna Węglicka wielokrotnie napotykała ślady żydowskiej obecności w architekturze, krajobrazie, wreszcie w opowieściach ludzi. Była świadkiem niszczenia dorobku wielu pokoleń, zamieszkujących te tereny, Żydów. 

Warto przywrócić pamięć przynajmniej niektórych miejsc i ludzi działających na tamtym terenie. Kultura żydowska współistniała z innymi obecnymi w tym tyglu II RP, a niejednokrotnie wybijała się poza jej granice. Nazwiska: Gaona Wileńskiego, malarzy: I. Lewitana, C. Soutine’a, J. Lipchitza, pisarza R. Gary’ego, synagogi Słonimia, Grodna, Mohylewa czy Pińska, stare zapomniane, a wciąż istniejące cmentarze, to tylko nieliczne przykłady dziedzictwa kulturowego w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim.

10 maja 2016 r. zapraszamy na godz. 11 do Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu).

Wstęp wolny.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem