Spotkanie poświęcone I.L. Perecowi w Zamościu

Zapraszamy 22 kwietnia 2016 r. na godz. 17 do Centrum „Synagoga”.

Wide perec

22 kwietnia 2016 roku zapraszamy na godzinę 17 na spotkanie zatyułowane „Dusza. Legendy, bajki i opowiadania — o Perecu na ulicy Pereca”. Będzie  to pierwsze spotkanie w ramach wydarzeń „O literaturze w Synagodze”, które będą się odbywać cyklicznie w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego mieszczącym się przy ulicy Pereca 14 w Zamościu. 

W spotkaniu dotyczącym antologii dzieł Icchoka Lejbusza Pereca, wydanej w setną rocznicę śmierci autora udział wezmą: dr Monika Szabłowska-Zaremba odpowiedzialna za wybór opowiadań, posłowie oraz bibliografię oraz dr Agnieszka Żółkiewska, która zajęła się opracowaniem, uzupełnieniem oraz opatrzyła tom wstępem. 


dr Monika Szabłowska-Zaremba – adiunkt w Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, literaturoznawczyni. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych problematyce Zagłady i literaturze jidysz. Opublikowała monografię "Człowiek o Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga" oraz współredagowała dwa tomy artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

dr Agnieszka Żółkiewska — adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, historyk literatury i tłumaczka z języka jidysz. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych literaturze jidysz oraz problematyce Zagłady. Opublikowała zbiór "Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu", wstęp, wybór tekstów i oprac. Agnieszka Żółkiewska tł. M. Tuszewicki, A. Żółkiewska, M. Koktysz. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem