Zagraniczna pomoc humanitarna dla Żydów polskich 1939–1944

5 kwietnia zapraszamy na godzinę 11 na seminarium naukowe, które poprowadzi Aleksandra Bańkowska.

Wide garkuchnia  ydowska w  odzi

O pomocy zagranicznej dla mieszkańców okupowanej Polski zazwyczaj pisze się jedynie, że była niewystarczająca, zwłaszcza w stosunku do potrzeb ludności żydowskiej, której pauperyzacja postępowała w przerażającym tempie. Prawdziwości tego twierdzenia nie sposób zakwestionować. Warto natomiast podjąć wysiłek zbadania, jakie organizacje zagraniczne dostarczały do Polski pieniądze i produkty, jak organizowano transfery i transporty, jakie trudności prawne, polityczne, techniczne musiały zostać pokonane. Jak można ocenić skalę pomocy materialnej przysyłanej do gett w Polsce? Jaka część pomocy społecznej była oparta o dary zagraniczne? Referat Aleksandry Bańkowskiej z Żydowskiego Instytutu Historycznego będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

Zapraszamy 5 kwietnia na godzinę 11 do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem