Badanie i dokumentacja żydowskich grobów wojennych i miejsc egzekucji w Polsce

1 marca 2016 r. zapraszamy na godz. 11 na seminarium naukowe.

Wide miastkowo p. banach1

Na seminarium zostanie przedstawiony projekt, którego założeniem jest przywrócenie pamięci o słabo poznanym dotychczas rozdziale Zagłady, który miał miejsce na polskiej prowincji. Omówimy najważniejsze cele projektu czyli przede wszystkim ustalanie dokładnej lokalizacji mogił oraz tożsamości ofiar w nich pochowanych, odtworzenia przebiegu konkretnych egzekucji, jak również losów całych żydowskich społeczności. Opowiemy o bezinwazyjnych, zgodnych z prawem żydowskim metodach poszukiwań grobów oraz o roli, jaką pełnią lokalne społeczności w zachowaniu pamięci o Żydach jeszcze do niedawna zamieszkujących te tereny. Zebrane w ramach projektu informacje zostaną zdeponowane w bazie danych Działu Dokumentacji Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Groby żydowskie są rozsiane po całej Polsce, w lasach, na łąkach, polach lub na terenie gospodarstw prywatnych. W większości przypadków ich dokładna lokalizacja pozostaje nieznana zarówno badaczom, jak i potomkom ofiar, pomimo iż często istnieją one jeszcze w pamięci ostatnich żyjących świadków.

Podjęliśmy się badań terenowych w trzech powiatach, w kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim, zbierając relacje świadków i ich potomków, rozmawiając z lokalnymi działaczami i historykami, współpracując z leśnictwem i prowadząc badania archiwalne.

Projekt jest prowadzony przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy i Dział Dokumentacji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, przy wsparciu Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Seminarium poprowadzą Alicja Mroczkowska (ŻIH) i Agnieszka Nieradko (Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy).


Alicja Mroczkowska

Etnolożka, doktorantka na Wydziale Artes Liberales UW. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia o ochronie dziedzictwa żydowskiego. Prowadzi badania nad dokumentacją, ochroną i upamiętnianiem zabytków żydowskich w Polsce, w szczególności cmentarzy żydowskich, miejsc martyrologii, i ich funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej i wiejskiej. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Współzałożycielka i koordynatorka Ochotniczego Hufca Porządkowania Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie im. J. Rajnfelda. Uczestniczyła w wieloletnim projekcie inwentaryzacji cmentarzy żydowskich w Polsce, www.cemetery.jewish.org.pl, w tym największego w Polsce cmentarza w Warszawie przy ul. Okopowej.


Agnieszka Nieradko

Studiowała lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim (2001 — 2007) i Filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005–2011), W Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy pracuje od 2009 r., gdzie zajmuje się zbieraniem relacji świadków Holokaustu, poszukiwaniem mogił wojennych ofiar Zagłady, tworzeniem bazy danych żydowskich grobów wojennych, edukacją młodzieży i dorosłych. W latach 2013 — 2015 koordynowała projekt Avar le Atid — Past For the Future w ramach grantu z International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Obecnie realizuje projekt badawczy we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym, współfinansowany przez Claims Conference, który obejmuje powiaty łomżyński, zambrowski i kolneński. Współzałożycielka Fundacji Zapomniane

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem