Konferencja naukowa „Bund. Żydowscy socjaliści XIX i XX w.”

24 listopada zapraszamy na godzinę 14. do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie w Warszawie.

Wide bund

Żydowski Instytut Historyczny oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg zapraszają na konferencję "BUND. Żydowscy socjaliści XIX i XX w.”

Konferencja odbędzie się w dniu 24 listopada o godzinie 14. w sali konferencyjnej ŻIH przy ulicy Tłomackie (sala w Błękitnym Wieżowcu). 

W konferencji udział wezmą (w nawiasach tytuły wystąpień uczestników):

mgr Kamil Piskała ("Kapitalizm — socjalizm — kryzys. Uwagi na marginesie pism Wiktora Altera z lat 30.");

dr Martyna Rusiniak-Karwat ("Sowietyzm, komunizm i bundowcy");

prof. Andrzej Friszke ("PPS a Bund").


Sylwetki panelistów:

dr Martyna Rusiniak-Karwat - adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Interesuje się historią polityczną społeczności żydowskiej w Polsce i na terenie ZSRS w XX w. Obecnie w ramach grantu NCN (Preludium 5) realizuje projekt badawczy „Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów — Żydowskiej Partii Robotniczje Bund — w latach 1939–1957”. Autorka monografii Obóz Zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943–1989), Warszawa, wyd. Neriton, 2008. Obecnie przygotowuje do druku monografię Bundu w Polsce w latach 1944–1949.

mgr Kamil Piskała – historyk, redaktor i (okazyjnie) publicysta, doktorant w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się dziejami Drugiej Rzeczypospolitej, polską myślą polityczną oraz historią lewicy i emancypacyjnych ruchów społecznych w XX wieku. Przygotowuje rozprawę poświęconą polskiej myśli socjalistycznej lat 30. Publikował m.in. w „Sensus Historiae”, „Praktyce Teoretycznej”, Magazynie Filozoficznym „Hybris”, „Biuletynie Historii Pogranicza” i „Roczniku Łódzkim”. Członek redakcji kwartalnika „Praktyka Teoretyczna.

prof. Andrzej Friszke - prof. dr hab. Historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 1998 wykładowca Collegium Civitas, od 1982 członek redakcji „Więzi”, przewodniczący Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. W 1981 redaktor działu historycznego w „Tygodniku Solidarność”. W latach 1999–2006 członek Kolegium IPN, od 2011 Rady IPN. Członek Rady Muzeum Historii Polski, Rady Ośrodka „Karta”, Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności. Laureat licznych nagród za opublikowane książki, m. in. im. Kazimierza Moczarskiego, imienia Długosza, „Klio”. Od 2013 członek-korespondent PAN. Zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku. Autor wielu prac z najnowszej historii Polski.

Wstęp na konferencję jest wolny.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem