Dział Sztuki ŻIH na konferencji „Bracia Hirszenbergowie...” w Łodzi

Wspieramy projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości braci Hirszenbergów.

Wide 151025 9227

25 października bieżącego roku pracownicy Działu Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego reprezentowali tę instytucję na międzynarodowej konferencji naukowej „Bracia Hirszenbergowie – W poszukiwaniu ziemi obiecanej”, zorganizowanej przez Muzeum Miasta Łodzi.

Wygłoszone referaty i dyskusje podsumowujące poszczególne panele były dobrą okazją do zweryfikowania dotychczasowych ustaleń na temat rożnych aspektów twórczości wywodzących się z Łodzi artystów: Samuela, Leona i Henryka Hirszenbergów.

Głosami znawców tematu: historyków sztuki, historyków, muzealników i artystów przedstawiono biografie twórców i środowisko artystyczne wielokulturowej Łodzi przełomu XIX i XX wieku. Istotne zagadnienia dotyczące „łódzkiego Parnasu” przed 1918 r. poruszyli w swoich referatach dr Łukasz Grzejszczak z Muzeum Miasta Łodzi i prof. Janusz Zagrodzki z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Referenci podjęli też problemy proweniencji wielu dzieł Hirszenbergów. Ciekawy referat dotyczący przedwojennych żydowskich kolekcjonerów krakowskich, którzy mieli w swoich zbiorach obrazy Samuela i Leona przedstawiła Agnieszka Yass-Alston (Uniwersytet Jagielloński), a Jakub Bendkowski opowiedział o historii zbiorów muzealnych ŻIH i miejscu jakie zajmują w nich dzieła S. Hirszenberga, a także o motywach, które kierowały Józefem Sandlem, przy ich pozyskiwaniu. Wyniki swoich badań nad ikonografią wybranych dzieł S. Hirszenberga zaprezentowały: Monika Czekanowska-Gutman, która wykazała, że w swej twórczości malarz inspirował się tematami pasyjnymi, Irmina Gadowska, która zaprezentowała dzieła Samuela o wyraźnie rysujących się wątkach narodowych i Teresa Śmiechowska, która poruszyła sprawę orientalizmu i domniemanego autoportretu S. Hirszenberga (tzw. „Arab”).

O recepcji twórczości braci można było usłyszeć w wystąpieniach prof. Richarda Cohena i dr Mirjam Rajner (o temacie Golusu), oraz dr Renaty Piątkowskiej (o recepcji dzieł Hirszenberga w polskiej prasie i o sprawach żydowskiej sztuki narodowej).

Mecenatem rodzin fabrykanckich i rolą jaką odegrał w rozwoju twórczym Hirszenbergów zajęła się m.in. Izabella Powalska. Wiele interesujących referatów i dyskusji pozwoliło na nowo spojrzeć na dokonania Hirszenbergów. Były to w większości przyczynki do dalszych badań, które miejmy nadzieję, będą kontynuowane.

Opisane wyżej łódzkie spotkanie zainaugurowało trzyletni projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości braci Hirszenbergów, w którym swój udział ma też ŻIH.

Konferencja naukowa towarzyszyła wystawie “Dziedzictwo dwóch kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu”, obrazującej rolę mecenatu artystycznego łódzkich rodzin fabrykanckich, które wspomagały uzdolnionych plastycznie braci. Wystawa będzie czynna do 14 II 2016 r.

Więcej informacji o konferencji i wystawie znajdą Państwo na stronie Muzeum Miasta Łodzi: tutaj i tutaj

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem