Jidyszyzm: Mitologie i Ikonografie

15–16.11.2015

Wide plakat

15–16 listopada 2015 r. Pracownia Badań nad Kulturą Jidysz Żydowskiego Instytutu Historycznego organizuje we współpracy z Maison de la Culture Yiddish — Bibliothèque Medem w Paryżu międzynarodową konferencję „Yiddishism: Mythologies and Iconographies” – „Jidyszyzm: Mitologie i Ikonografie”.

Krytyk literacki Naftali Weinig w swoim w eseju — Mity Jidyszyzmu (1932) stwierdza, że współczesna kultura jidysz potrzebuje mitu, który „będzie nie tylko uosobieniem lub wcieleniem idei ruchu, ale będzie również służyć jako mapa, zachęcająca i stymulująca działania zarówno na poziomie osobistym jak i interpersonalnym, dając jidyszyzmowi uzasadnienie i raison d’être.”

W czasie konferencji chcielibyśmy krytycznie przyjrzeć się mitologiom i ikonografiom jidyszyzmu. Przede wszystkim interesują nas okres pomiędzy 1888 a 1939 r., jest to czas szczególnie intensywny jeśli chodzi o kreowanie mitów, ikon i rytuałów. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na rolę tych zjawisk w czasie Zagłady, oraz na wpływ Zagłady na ich kształt i obecność w kulturze powojennej i współczesnej.

Czekamy na wystąpienia poświęcone mitom fundującym zarówno jidyszyzm, jak i badania jidyszystyczne. Chodzi tu zarówno o mity społeczne, jak i fundamentalne teksty literackie i ich odczytania. Interesują nas narracje historyczne i historycznoliterackie narosłe wokół pewnych instytucji, wydarzeń (rok 1888, 1908, wielka wojna i in.) czy postaci; referaty analizujące mechanizmy kształtowania się ikon wyobraźni społecznej oraz mechanizmy kanonotwórcze, jak również to, co zostało wykluczone i zmarginalizowane. Wystąpienia mogą dotyczyć różnorakiego rodzaju pól działalności politycznej i kulturalnej oraz praktyk dyskursywnych (literatura, teksty krytycznoliterackie, dyskusje kulturalno-społeczne, programy szkolne). Interesują nas ukształtowane w tym czasie rytuały — w dziedzinie polityki, literatury i sztuki, szkolnictwa, itp.

 

Konferencja jest realizowana w ramach przez projektu naukowego „Inteligencja Jidyszlandu — języki, tożsamości, wizje kultury”. 

Partnerami konferencji są: Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych oraz Fundacja im. Michała Friedmana.

Konferencja stanowi część obchodów roku I.L. Pereca w Żydowskim Instytucie Historycznym. 

Komitet Naukowy Konferencji: Prof. Mikhail Krutikov (Michigan University), Dr Yitskhok Niborski (INALCO), Prof. Simon Neuberg (Universität Trier), Prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński), Dr Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN)

Poniżej znajdą Państwo program konferencji. Można go również pobrać w formacie PDF klikając w link po lewej stronie.


15–16 NOVEMBER 2015, WARSAW

Conference committee: Prof Mikhail Krutikov (Michigan University), Dr Yitskhok Niborski (INALCO), Prof. Simon Neuberg (Univesität Trier), Prof. Eugenia Prokop-Janiec (Jagiellonian University), Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (Polish Academy of Sciences).

SCHEDULE

The papers are in English (E) and Yiddish (Y).

SUNDAY, 15 NOVEMBER 2015

Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, ul. Tłomackie 3/5 00–090 Warsaw, Błękitny Wieżowiec

10:45 Registration and coffee 

11:15 Opening

11:15–11:30 Greetings, Prof. Andrzej Żbikowski, Head of the JHI Academic Department. Tal Hever-Chybowski, Director of the Paris Yiddish Center – Medem Library (PYC) 

11:30–11:45 Opening remarks, Dr. Karolina Szymaniak (JHI)

Jewish Masses and Politics, Chair: Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (Polish Academy of Sciences/ Deutsches Historisches Institut) 

11:45–12:05 Dr. Tamara Sztyma (POLIN Museum), Folklore as Reassurance of Distinctiveness: On the Fusion of Folk Nature, Avant-garde and Mass Culture in Jewish Interwar Culture in Poland (E)

12:05–12:25 Tal Hever-Chybowski (PYC), Gathering zamlers: Political Representations of Collecting in Modern Yiddish Scholarship (Y)

Respondent: Prof. Kenneth B. Moss (Johns Hopkins University) (E) 

12:40–13:00 Discussion

13:00–14:30 Lunch break

Heroes, Icons, Models, Chair: Tal Hever-Chybowski (PYC) 

14:30­–14:50 David Mazower (independent scholar, London), Commerce and Celebrity: The Yiddish Writer as Popular Icon (E)

14:50–15:10 Dr. Magdalena Kozłowska (Warsaw University/ Jagiellonian University), To Be Young, a Martyr and a Socialist: Yugnt-Bund Tsukunft and Its Heroes (E)

15:10–15:30 Evita Wiecki (Ludwig-Maximilians-Universität München), Ikh bin dokh a yidish kind, muz ikh kenen yidish: Yiddishism in Post-War Yiddish Textbooks (E)

Respondent: Dr. Kamil Kijek (Wrocław University) (E)

15:45–16:10 Discussion 

Yiddishism and Linguistics, Chair: Dr. Agata Kondrat (Polish Association for Yiddish Studies)

16:10–16:30 Prof. Itzik N. Gottesman (University of Texas), The Yiddishism of Yehuda Elzet’s Der vunder-oytser fun der yidisher shprakh (Y)

16:30–16:50 Alec Burko (Jewish Theological Seminary, New York), The Story of Max Weinreich’s Yiddish Myth (Y)

Respondent: Prof. Ewa Geller (Warsaw University) (E) 

17:05–17:20 Discussion

17:20–17:35 Coffee break 

Old Yiddish Literature, Chair: Dr. Marzena Zawanowska (JHI)

17:35–17.55 Dr. Arnaud Bikard (European University of Saint-Petersburg), Yiddishist Myths and Their Influence on the History of Old Yiddish Literature (E)

17:55–18:15 Binyamin Hunyadi (Hebrew University), Noli turbare circulos meos! Yiddish Historical Attempts – The Growth of the Yiddish Historiographical Tradition around Yavein Metsula (Y)

18:15–18:35 Dr. Oren Roman (Haifa University), Thoughts on the Composition of the Biblical Epics in Old-Yiddish (Y)

Respondent: Prof. Marion Aptroot (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) (E) 

Discussion: 18:50–19:05

MONDAY, 16 NOVEMBER 2015

Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, ul. Tłomackie 3/5 00–090 Warsaw, Błękitny Wieżowiec 

Modern Yiddish Literature

9:30–9:50 Dr. Khayke Beruriah Wiegand (University of Oxford), The Myth of Isaac Bashevis Singer as the Icon of the Yiddish Culture for the World (Y)

9:50–10:10 Dr. Sharon Bar-Kochva (INALCO, Paris), Birth of the Yiddish Writer or the Author’s Name as a Bridge between Myth and Reality (E)

10:10–10:30 Dr. Natalia Krynicka (PYC/Paris IV-Sorbonne), The Myth of Klemens Junosza as a Yiddishist (Y)

Respondent: prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)

10:45–11:00 Discussion 

11:00–11:15 Coffee break

Spaces and Places of Yiddishism, Chair: Dr. Sharon Bar-Kochva (INALCO)

11:15–11:35 Prof. Jack Kugelmass (University of Florida), Venice in the Swamps of Pinsk (E)

11:35–11:55 Yaad Biran (Hebrew University), Erets Yisroel: The Image from Yiddish Travelogues (E)

11:55–12:15 Janina Wurbs (GEI Braunschweig / MLU Halle), Where From and Where To? The Power of Imagined Space – Mordkhe Schaechter’s Business Card (Y) 

12:30–12:45 Discussion

12:45–14:00 Lunch break 

Yiddishism and/in Art, Chair: Dr. Karolina Szymaniak (JHI)

14:00–14:20 Dr. Marcos Silber (Haifa University), Yiddish Cinema in Poland and the Visualization of Yiddishist Myths in Poland during the Late 1930s (E)

14:20–14:40 Dr. Małgorzata Stolarska (Nicolaus Copernicus University, Toruń), Jewish Messianism and Its Visual Discourse in Jewish Avant-Garde Groups (E)

14:40–15:00 Dr. Agnieszka Żółkiewska (JHI), And the Myth Was Made Flesh: Yiddishism in Caricature (E)

Respondent: Dr. Renata Piątkowska (POLIN Museum) (E)

15:15–15:30 Discussion 

15:30–16:00 Closing discussion with all participants

 

 

 


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem