Prof. Jerzy Malinowski laureatem nagrody J. Karskiego i P. Nireńskiej

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 15 października br. o godz. 18 w siedzibie ŻIH.

Wide karski w zihu

Nagroda ta, ustanowiona przez Profesora Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku, przyznawana jest dorocznie autorom publikacji odzwierciedlających wkład Żydów polskich w kulturę polską. Wysokość nagrody wynosi $5000. Laureata nagrody wybrał Komitet w składzie: prof. Paweł Śpiewak (dyrektor ŻIH), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO), prof. Szymon Rudnicki, dr Joanna Nalewajko-Kulikov i dr Joachim S. Russek. Sekretarzem Komitetu Nagrody jest Marek Web z YIVO.

Zmarły 15 lipca 2000 roku profesor Jan Karski był w czasie wojny kurierem rządu polskiego w Londynie. Przedostał się z okupowanej Polski na Zachód i przekazał rządom alianckim informacje o postępującej zagładzie ludności żydowskiej w Polsce dokonywanej przez okupantów niemieckich.

Prof. Jan Karski ustanowił tę nagrodę w roku 1992, z zamiarem wyróżnienia osób o szczególnych zasługach dla krzewienia i upowszechniania historii i kultury Żydów polskich. Prof. Karski pragnął również uhonorować w ten sposób pamięć swojej żony, tancerki i choreografki Poli Nireńskiej, która jako jedyna z ponad 70-osobowej rodziny ocalała z Zagłady. 

Od momentu ustanowienia Nagrody Karskich jej laureatami zostali: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski, Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ksiadz Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov, Marcin Wodziński, Alina Skibińska, Barbara Engelking oraz Piotr Matywiecki. 


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem