71. rocznica śmierci Hersza Berlińskiego

29 września 1944 r. podczas walk na Żoliborzu zginął z bronią w ręku członek sztabu ŻOB.

Wide berlinski

29 września 1944 r., w trakcie powstania warszawskiego w walkach na Żoliborzu zginął Hersz Berliński, członek sztabu ŻOB.

Urodził się w 1908 r. w biednej rodzinie włókniarza na łódzkich Bałutach. Kiedy po I wojnie światowej jego ojciec bardzo się wzbogacił ich drogi rozeszły się. Hersz wyprowadził się z domu i zdarzało się, że organizował strajki w fabryczce należącej do ojca.

W 1923 roku Berliński wstąpił do organizacji Cukunft, a rok później przeszedł do Poalej Syjon-Lewicy. Działał w organizacjach młodzieżowych i związkowych. Po wybuchu wojny opuścił Łódź i uciekł na tereny Rzeczpospolitej okupowane przez Związek Sowiecki. Po dotarciu do Warszawy zaangażował się działalność konspiracyjną. Współtworzył podziemną organizację Borochow Jugent. Zdecydowanie opowiadał się za podjęciem zbrojnego oporu i wyprowadzenia ludzi z gett do lasu, gdzie mieliby tworzyć oddziały partyzanckie.

W getcie Hersz Berliński pracował w szopie Landaua. W sztabie Żydowskiej Organizacji Bojowej reprezentował Poalej Syjon-Lewicę i podczas powstania w getcie dowodził oddziałem składającym się z jej członków. Jego grupa walczyła pod komendą Marka Edelmana na terenie szopu szczotkarzy.

10 maja 1943 roku wyszedł kanałami z getta i przez Łomianki dostał się do lasów wyszkowskich. Był członkiem oddziału partyzanckiego składającego się z bojowców ŻOB-u. Po kilku tygodniach wrócił do Warszawy i ukrywał się po „aryjskiej stronie”. W tym czasie spisał w języku jidysz swe wspomnienia (wyd. w języku oryginału Draj. Pola Ester, Hersz Berliński. Elijahu Erlich [Troje. Pola Ester, Hersz Berliński. Elijahu Erlich, 1966], oraz w języku hebrajskim – Zichronot [Pamiętniki], opublikowane w „Jalkut Moreszet”, 1964).

Brał udział w powstaniu warszawskim walcząc w oddziale ŻOB-u. W 1945 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem