Poznaliśmy laureatów nagrody im. Hirszowiczów za rok 2014

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 30 września br.

Wide hirszowiczowie logojpg

 

Jury Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów pod przewodnictwem prof. Barbary Engelking postanowiło, by za rok 2014 przyznać ją Tadeusz Kuźmińskiemu — założycielowi Fundacji Biłgoraj XXI, działającej na rzecz przywrócenia pamięci o wielokulturowości Biłgoraja — oraz Alicji Mroczkowskiej i Jackowi Dehnelowi, twórcom Ochotniczego Hufca Porządkowania Cmentarza Żydowskiego w Warszawie im. Józefa Rajnfelda. 

Uroczystość odbędzie się 30 września o godz. 18.00 w gmachu ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie. 

Laudacje wygłoszą prof. Paweł Śpiewak i Jan Jagielski. 

 

O nagrodzie: 

W roku 2001 Maria Hirszowicz, profesor socjologii na przymusowej emigracji w Wielkiej Brytanii, ufundowała Nagrodę za działalność i prace poświęcone problematyce żydowskiej w Polsce. Nagroda miała nosić imię jej zmarłego męża, Łukasza Hirszowicza. Fundusz Nagrody Maria Hirszowicz powierzyła ówczesnemu dyrektorowi ŻIH, profesorowi Feliksowi Tychowi.

W latach 2002–2006 nagrodę im. Łukasza Hirszowicza otrzymali:

— Michał Nekanda-Trepka za film dokumentalny Ostatni świadek;

— Zespół Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” za oryginalny wkład w dzieło przypomnienia żydowskiej obecności historycznej w Lublinie;

— Daniel Kac za całokształt twórczości literackiej w języku jidysz;

— Barbara Engelking-Boni za stworzenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w IFiS PAN;

— Bogdan Białek za utrwalanie w Kielcach pamięci o pogromie 1946 roku;

— Dariusz Libionka za prace o Zagładzie oraz za utworzenie i redakcję pisma Zagłada Żydów: Studia i Materiały.

 Maria Hirszowicz zmarła w Paryżu w roku 2007. Przyznawanie nagrody zostało czasowo zawieszone. W 2014 roku Żydowski Instytut Historyczny wznowił przyznawanie Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub edukacyjne w dziedzinie badań bądź popularyzacji dziejów żydowskiej obecności historycznej w Polsce oraz stosunków polsko-żydowskich. 

Laureatami w 2014 roku zostali dr hab. Jolanta Żyndul oraz Fundacja Brama Cukermana z Będzina. 

Nagroda przyznawana jest raz w roku przez jury w składzie: prof. Barbara Engelking — przewodnicząca (Warszawa), Bogdan Białek (Kielce), prof. Grażyna Borkowska (Warszawa), prof. Jerzy Jedlicki (Warszawa), dr Elżbieta Neyman (Paryż), prof. Marcin Kula (Warszawa). 

Nagrodę wręcza urzędujący Dyrektor ŻIH.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem