„Po Zagładzie” — sesja naukowa i wystawa

W dniach 21–22 kwietnia 2015 zapraszamy do ŻIH na sesję naukową — „Po Zagładzie. CKŻP (1944–1950) – w rocznicę powstania” połączoną z wernisażem wystawy.

Wide full hd zrzut ekranu 2013 11 12 o 12.06.02 pm

Głównym celem sesji jest przybliżenie działalności CKŻP z punktu widzenia ludzi pracujących w i na rzecz Komitetu oraz problemów, którym ta instytucja musiała sprostać.

Żydzi polscy, którzy przeżyli wojnę, mieli jedną wspólną nadzieję – żyć bezpiecznie. Jednak różne były wyobrażenia o sposobie realizacji tego celu. Jedni – syjoniści – wierzyli, że przyszłością dla narodu żydowskiego jest własne państwo w Palestynie, drudzy za najlepsze rozwiązanie uznali udział w tworzeniu nowej, lepszej Polski. Część z ocalonych bez żadnej nadziei wyjeżdżała, by być jak najdalej od miejsca zagłady swojego narodu.

Największą organizacją dla tych, którzy zdecydowali się zostać, był powołany jesienią 1944 roku w Lublinie Centralny Komitet Żydów w Polsce. Komitet nazwano centralnym, ponieważ reprezentowane w nim były organizacje żydowskie i partie polityczne, które po wojnie wznowiły działalność. Dodatkowo jego rangę podnosił fakt, że władze traktowały go jako reprezentanta ludności żydowskiej, a jego działalność obejmowała wszystkie sfery życia począwszy od opieki społecznej po kulturę. Poszczególne wydziały CKŻP zajmowały się wszelkimi sprawami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania w powojennej Polsce, między innymi pomocą w poszukiwaniu rodzin, prowadzeniem kartotek ocalonych, upamiętnianiem zamordowanych, opieką społeczną dla tych, którzy wracali nie mając nic i nikogo, organizowaniem domów dziecka i szkół, a po pogromie kieleckim — również samoobroną.

W trakcie sesji, pracownicy Instytutu będą prezentowali wyniki badań nad działalnością CKŻP, wystąpienia zostaną uzupełnione komentarzami ze strony uznanych specjalistów z innych ośrodków naukowych. Pod koniec pierwszego dnia sesji zapraszamy na wernisaż wystawy „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950)”.

Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty oraz afisze kulturalne i politycznie ze zbiorów ŻIH. Na wystawie będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce – zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.

W ŻIH przechowywane są dwa szczególnie cenne zbiory dokumentów: wojenny – Archiwum Ringelbluma i powojenny – Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Rozpoczęliśmy wydawanie opracowań monograficznych tych dokumentów. Dotychczas ukazały się dwa tomy z serii „Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce”: dr Aliny Całej Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce i prof. Andrzeja Żbikowskiego Sąd Społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce. W trakcie sesji zostanie zaprezentowany najnowszy tom autorstwa dr. Augusta Grabskiego Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950). Historia polityczna.

 Zapraszamy do zobaczenia dokumentów dotyczących CKŻP.

Galeria 1

Galeria 2Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem