Żydowskie garkuchnie w Warszawie u schyłku XVIII w. Związki garkuchniarzy z rolniczym zapleczem

24.03.2015, godz. 11:00

Wide piwarski garkuchnia 1841
Garkuchnia pod studnią (1841).  /  Jan Feliks Piwarski

Garkuchniarstwo należało do ważnych przejawów aktywności gospodarczej ludności żydowskiej w Warszawie, a jednocześnie zapewniało jej wyżywienie zgodne z zasadami judaizmu. Było źródłem utrzymania znacznej grupy ludzi i rozwiązaniem jednego z podstawowych problemów bytowych warszawskich Żydów. Nie mając prawa do stałego zamieszkania w stolicy i nabywania nieruchomości, żyli oni w trudnych warunkach mieszkaniowych, nie sprzyjających prowadzeniu gospodarstwa domowego. Garkuchnie były nie tylko lokalami służącymi przygotowaniu i spożywaniu posiłków, ale także miejscami intensywnych kontaktów międzyludzkich, sprzyjających rozwojowi aktywności zawodowej i integracji społeczności żydowskiej.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem