Normalność ludobójstwa

Dr hab. Lech Nijakowski (Instytut Socjologii UW) Normalność ludobójstwa

Wide screen shot 2015 02 23 at 11.51.40

Tematem wystąpienia będzie rola dyskursu ideologicznego w mobilizacji ludobójczej w XX wieku.

Autor, próbując zrozumieć proces, który prowadzi ludzi do zaangażowania w ludobójstwo, ustalił, że w przygotowaniu wszystkich ludobójczych aktów kluczową rolę pełnił usprawiedliwiający je dyskurs ideologiczny oraz nacjonalistyczny. Dyskurs ideologiczny nie tylko stanowi kulturowe mity, ale również kształtuje instytucje i role społeczne. Dlatego odgrywa zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią rolę w mobilizacji. Autor przedstawi obszerną komparatystykę ludobójstw, a wypracowany w niej model odniesie do wyjaśnienia, dlaczego po II wojnie światowej nie doszło do masowej zemsty na Niemcach.

Więcej na ten temat:

Lech Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013

oraz

Normalność ludobójstwa

Dr hab. Lech M. Nijakowski jest adiunktem w Instytucie Socjologii UW. Wśród obszarów jego zainteresowań są teorie agresji, przemoc i wojny (ujęcie interdyscyplinarne) oraz problematyka czystek etnicznych, ludobójstwa i masakr. Za książkę „Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej” otrzymał w 2013 roku nagrodę im. Ludwika Krzywickiego przyznawaną przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem