Żydzi, przemoc, rewolucja 1905 r. — Międzynarodowa konferencja naukowa

17.02.2015 Instytut Historyczny UW, Sala Kolumnowa

Wide screen shot 2015 01 20 at 12.53.52

Plan konferencji:

10.00 – rozpoczęcie obrad: prof. Dariusz Kołodziejczyk, Dyrektor IH UW 10.15 – wprowadzenie: dr Artur Markowski (Warszawa)

Sesja I 10.30 – 12.00

Rok 1905 w Warszawie
przewodniczy Prof. Tomasz Kizwalter (Warszawa)

Scott Ury (Tel Aviv)
Fear and Loathing on the Streets of Warsaw: Violence, Revolution and the Rise of Political Antisemitism, 1905–1907

Aleksandra Jakubczak (Warszawa/Jerozolima)
Pogrom domów publicznych w Warszawie w świetle trójjęzycznej prasy żydowskiej

Komentarz: prof. Daniel Grinberg (Warszawa/Białystok)

12.00 — 12.15 przerwa 


Sesja II 12.15. – 13.45

Konteksty literackie

przewodniczy: dr hab. Katarzyna Błachowska (Warszawa)

Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург)
Революция 1905 г. и погромы в произведениях русских и русско-еврейских писателей

Piotr Laskowski (Warszawa)
Przemoc i rewolucja w żydowskim miasteczku — obraz literacki: „A sztetl” I.M. Weissenberga

Komentarz: prof. Monika Adamczyk – Garbowska (Lublin) 

13.45 – 15.00 — przerwa


Sesja III 15.00 — 17.00

Idee i ideologie

przewodniczy: prof. Andrzej Szwarc (Warszawa)

Waldemar Potkański (Szczecin)
Stosunek partii lewicowych w Królestwie Polskim do przejawów przemocy wobec Żydów w 1905 r.

Maria M. Przeciszewska (Warszawa)
Konstytucyjni-demokraci wobec przemocy antyżydowskiej w Imperium Rosyjskim: ofiary czy manipulatorzy?

Małgorzata Domagalska (Łódź)
Czyjaż to ręka i czyja robota? Rolarze a rewolucja.

Komentarz: prof. Tomasz Kizwalter (Warszawa)
17.00 – podsumowanie konferencji: prof. Andrzej Szwarc (Warszawa)

    Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem