Obywatele „sławetni” i obywatele „niewierni”. Żydzi i mieszczanie w Gąbinie w II połowie XVIII wieku

10.02.2015, godz. 11:00

Wide gabin synagoga
Synagoga w Gąbinie  /  źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Gąbinie

Przemiany zachodzące w Gąbinie w II połowie XVIII w. są dobrym przykładem trwa-jącego ówcześnie w wielu polskich miastach procesu upodobniania sytuacji prawnej oraz pozycji społecznej mieszczan i Żydów. Jednakże gąbińscy mieszczanie nadal traktowali ludność żydowską jako współmieszkańców drugiej kategorii. Wynikało to zarówno z fak-tu, że posiadała ona tylko część praw przysługujących mieszczanom, jak i z odmienności wyznania. Podział obywateli na „sławetnych” i „niewiernych” odwoływał się do głęboko zakorzenionych, religijnych uprzedzeń, żywionych przez chrześcijan wobec wyznawców judaizmu. Rywalizacja między chrześcijańskimi i żydowskimi przedstawicielami tych samych profesji wpisywała się w wyznaniową odmienność antagonistów, co dodatkowo utrwalało niechęć i utrudniało integrację obu społeczności. 

Seminarium Pracowni Varsavianistycznej

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem