Nowe książki z Tłomackiego

Wide foto  ih

Nasz Instytut prowadzi wydawnictwo, które publikuje kilkanaście tytułów rocznie, nie licząc numerów cenionego w świecie nauki następcy Biuletynu ŻIH – „Kwartalnika Historii Żydów”. Większość książek powstaje za sprawą pracujących w ŻIH naukowców oraz na podstawie naszych bogatych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Od lat regularnie wydajemy świadectwa ocalałych z Zagłady, zarówno te pochodzące z archiwum ŻIH, jak i nadsyłane przez osoby prywatne. Dosłownie parę dni temu ukazała się książka Dzieci żydowskie w czasach Zagłady. Wczesne świadectwa 1944–1948. Relacje dziecięce ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w opracowaniu Olgi Orzeł, zawierająca pięćdziesiąt pięć niezwykle poruszających relacji dzieci, którym udało się przeżyć wojnę. Na rok 2015 zaplanowaliśmy wydanie wspomnień Zili Rennert Trzy wagony bydlęce oraz kilku innych historii, dotykających traumatycznych, wciąż żywych przeżyć sprzed siedemdziesięciu lat.

Bardzo zaawansowane są prace nad edycją pism jednej z najważniejszych współpracowniczek Emanuela Ringelbluma z konspiracyjnego zespołu „Oneg Szabat” – Racheli Auerbach, przetłumaczonych z jidysz i opracowanych przez Karolinę Szymaniak.

W sposób szczególny polecamy Państwu dwa cykle wydawnicze przypominające o powojennych losach polskich Żydów. Pierwszy – Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce – eksploruje i opisuje dynamiczną i wielowymiarową działalność CKŻP oraz związanych z nim osób i organizacji społeczno-kulturalnych. W serii tej w ostatnim czasie ukazały się dwie książki: Aliny Całej Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralny Komitecie Żydów w Polsce oraz Andrzeja Żbikowskiego Sąd Społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce. W roku 2015 planowane jest wydanie kolejnych tomów – autorstwa Augusta Grabskiego i Piotra Kendziorka.

Drugą niezwykle ważną serią wydawaną przez Instytut jest krytyczna reedycja najważniejszych publikacji Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Te pionierskie na polu historiografii Holokaustu prace, wyprzedzające wnikliwością i precyzją o kilka dziesięcioleci badania światowych historyków, dzięki kierującej tym projektem wydawniczym Ewie Koźmińskiej-Frejlak, zostają nie tylko przypomniane, ale również wzbogacone współczesną refleksją naukowców, wykorzystujących aktualny stan wiedzy badaczy Zagłady. Wiosną 2014 roku ukazał się pierwszy tom z tej serii, Walka i zagłada białostockiego ghetta Szymona Datnera. W roku 2015 planujemy wydać kolejne tomy, m.in. dzieło Janiny Hescheles Oczyma 12-to letniej dziewczynki, przynoszące wstrząsający obraz losów lwowskich Żydów, opisany przez dziecko językiem zaskakująco dojrzałym i wysmakowanym literacko.

Spośród wydanych ostatnio tytułów pochwalić możemy się pracami naszych instytutowych Koleżanek: po pierwsze – tomem Odkrywanie żydowskiej Pragi. Studia i materiały pod redakcją Zofii Borzymińskiej, będącym bogatym i ważnym kompendium wiedzy varsavianistycznej, po drugie – monografią Haliny Grubowskiej Ta, która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej.

Niebagatelnym elementem działalności wydawniczej Instytutu są przekłady ważnych i inspirujących prac autorów zagranicznych. W ostatnich miesiącach 2014 roku ukazały się tłumaczenia prac Yosefa Hayima Yerushalmiego ZACHOR. Żydowska historia i żydowska pamięć oraz Adina Steinsaltza Róża o trzynastu płatkach. Rozprawa o esencji żydowskiego istnienia i wiary. W roku 2015 ukażą się kolejne przekłady prac, które weszły już do kanonu światowej humanistyki: Lawrence’a L. Langera Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci oraz Yehudy Bauera Przemyśleć Holokaust.

Od niedawna nakładem ŻIH ukazują się także wybrane prace laureatów Konkursu im. Majera Bałabana. Wydaliśmy m.in. książkę Piotra Pęzińskiego Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968, która cieszy się wielkim zainteresowaniem tak w Polsce, jak i poza jej granicami. W 2015 roku planujemy wydać pracę doktorską tegorocznej laureatki Konkursu Anny Rosner Przemiany społeczne i ekonomiczne wśród żydowskich mieszkańców Londynu drugiej połowy XIX wieku.

Nie są to ani wszystkie ostatnie dokonania na polu wydawniczym Instytutu, ani też wszystkie plany na rok następny, ot, zorientowaliśmy się, że zbyt jesteśmy małomówni i samolubni, zachowując informacje o naszych publikacjach w tajemnicy, a więc niniejszym nasze postanowienie noworoczne brzmi: wydając wartościowe książki, będziemy Państwa o tym głośno i smakowicie powiadamiać, aby przynosiły one radość, mądrość i zrozumienie fascynującego świata Żydów polskich coraz szerszemu kręgowi wymagających Czytelników!

Czego Państwu i sobie na ten Nowy 2015 Rok życzy

Dział Wydawniczy Żydowskiego Instytutu Historycznego. 


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem