Zmarł Profesor Jerzy Tomaszewski (1930–2014)

Wide  78b3457

Profesor Jerzy Tomaszewski był historykiem i politologiem, pracownikiem i wykładowcą Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku uzyskał magisterium z historii gospodarczej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a następnie tytuły doktora (1960), doktora habilitowanego (1964), profesora nadzwyczajnego (1972) i profesora zwyczajnego (1980). Pracował w Katedrze Historii Gospodarczej SGPiS, w latach 1965–1970 był docentem i kierownikiem Instytutu Nauk Politycznych SGGW, a od 1970 roku związany z Instytutem Nauk Politycznych UW. Od 1990 roku był kierownikiem Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza i pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego UW, w 2002 roku przeszedł na emeryturę, pozostając wykładowcą IH UW. Podczas pracy na Uniwersytecie Warszawskim promował oraz recenzował prace doktorskie i habilitacyjne wybitnych historyków oraz badaczy dziejów i kultury Żydów polskich m.in.: Marcina Urynowicza (Adam Czerniaków 1880–1942. Życie i działalność), Augusta Grabskiego (Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944–1949), Natalii Aleksiun-Mędrzak (Ruch syjonistyczny w Polsce 1944–1950), Artura Markowskiego (Rodzina Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku), Michała Galasa (Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku), Joanny Nalewajko-Kulikov (Od chederu do partii. Biografia żydowskiego komunisty na przykładzie Dawida Sfarda (1905–1981), Anny Landau-Czajki Wjednym stali domu. Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939), Jolanty Żyndul (Autonomia narodowo-kulturalna jako propozycja rozwiązania problemów etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Izaak Grünbaum oraz inni eksponenci koncepcji (1898–1998), Dariusza Libionki (”Kwestia żydowska” w prasie katolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku). 

Profesor związany był również z Żydowskim Instytutem Historycznym – był członkiem Rady Naukowej (1970) i Zarządu Instytutu (1985), wchodził w skład komitetu redakcyjnego Biuletynu ŻIH oraz komitetu przyznającego Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (sam został laureatem nagrody w 1999 roku).

Profesor Jerzy Tomaszewski był autorem około tysiąca publikacji m.in. dotyczących dziejów mniejszości narodowych i historii Żydów: Z dziejów Polesia 1921­1939 (1963), Sprawa żyrardowska (współautor Zbigniew Landau, 1983), Rzeczpospolita wielu narodów (1985), Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918–1939 (1990), Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku (1991), Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r. (1998), Izrael (współautor Andrzej Chojnowski, 2005).

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem