Piotr Matywiecki laureatem!

Piotr Matywiecki został laureatem Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w roku 2014!

Wide full hd full hd  78b4828

Z ogromną radością zawiadamiamy, że w uznaniu prac literackich i działalności naukowej nad okresem Zagłady ludności żydowskiej w Polsce Komitet Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej postanowił uhonorować tym wyróżnieniem Piotra Matywieckiego! Na uroczystość wręczenia Piotrowi Matywieckiemu Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej będziemy mieli zaszczyt zaprosić Państwa do nas na Tłomackie w październiku. 

Prof. Jan Karski ustanowił tę nagrodę w roku 1992, aby wyróżniać osoby o szczególnych zasługach dla krzewienia i upowszechniania historii i kultury Żydow polskich. Prof. Karski pragnął także uhonorować w ten sposób pamięć swojej żony, tancerki i choreografki Poli Nireńskiej, która jako jedyna z ponad 70-osobowej rodziny ocalała z Zagłady. Nagroda jest administrowana przez YIVO Institute For Jewish Research w Nowym Jorku i rokrocznie przyznawana uroczyście w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Laureatów wyłania Komitet, w skład którego wchodzą: prof. Paweł Śpiewak (dyrektor ŻIH), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO), prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Szymon Rudnicki, dr Joanna Nalewajko-Kulikov i dr Joachim S. Russek. Sekretarzem Komitetu Nagrody jest Marek Web z YIVO.

Od momentu ustanowienia Nagrody Karskich jej laureatami zostali: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski, Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ksiadz Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov, Marcin Wodziński, Alina Skibińska i Barbara Engelking. 

Piotr Matywiecki to wybitny polski poeta i eseista, mający w swoim dorobku zarówno tomy utworów własnych, jak również redagowane przez siebie zbiory polskiej poezji z dwutomową „Od początku: Antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX” na czele. Jego eseistyka jest skupiona w poważnej mierze wokół tematyki Holokaustu. Urodzony w czerwcu 1943 roku w Warszawie autor po latach powraca na różne sposoby do traumy cierpień Żydów w okupowaniej Polsce, do samotności i bezradności wobec zła, jakiej doświadczał skazany na śmierć naród żydowski. 

Szczególnie ważna w tym względzie jest jego eseistyka zawarta w szeroko komentowanym, uhonorowanym m.in. prestiżową nagrodą PEN-Clubu tomie „Kamień graniczny”
z 1995 r. W obszernym dziele z 2007 r. „Twarz Tuwima” z niezwykle nowatorskiej perspektywy rozważa Matywiecki temat splątanych w nierozwiązywalny węzeł relacji polsko-żydowskich na przykładzie życia i twórczości Juliana Tuwima. Do tematyki polsko-żydowskiej Laureat tegorocznej Nagrody Karskich powrócił w 2010 roku w esejach zebranych w tomie „Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej”.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem