Żydzi w Londynie – migracje i osadnictwo w wieku XIX

Celem referatu będzie przybliżenie charakterystyki fal migracyjnych, struktury zawodowej oraz statusu społecznego i majątkowego.

Wide full hd

Na początku wieku XIX na Wyspach Brytyjskich mieszkało ok. 6 tyś Żydów, pod koniec tego stulecia ich liczba wzrosła do ok. 1/4 miliona. W wieku XIX na ziemie angielskie dotarło ponad ćwierć miliona żydowskich imigrantów z Europy kontynentalnej (głównie wschodniej) – część z nich migrowała dalej, do nowego świata, ale większość pozostała w Londynie. Referat będzie miał na celu przybliżenie charakterystyki fal migracyjnych ludności żydowskiej, przedstawienie struktury zawodowej imigrantów oraz ich statusu społecznego i majątkowego. Dodatkowo omówione zostaną zmiany w przestrzeni miejskiej Londynu będące skutkiem tych migracji, a także kształtowanie się wizerunku Żyda w świadomości rdzennych mieszkańców miasta. Stereotypy towarzyszące imigrantom omówione zostaną na podstawie przykładowych grafik m.in. zamieszczanych w prasie londyńskiej II połowy XIX i początku XX wieku.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem