Sesja naukowa „Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo”

W dniach 15–16 maja 2014 r. odbyła się międzynarodowa sesja naukowa zatytułowana "Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo".

Wide  5150009

Z okazji 70. rocznicy śmierci Emanuela Ringelbluma w dniach 15–16 maja w Żydowskim Instytucie Historycznym odbyła się międzynarodowa sesja naukowa zatytułowana Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo. Było to pierwsze od ponad półwiecza tego rodzaju wydarzenie naukowe w Polsce (poprzednia sesja poświęcona w całości twórcy Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego miała miejsce w marcu 1948 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym).

15 maja podczas uroczystej inauguracji sesji odbył się panel dyskusyjny Emanuel Ringelblum. Zapamiętany i zapomniany. O losach i znaczeniu spuścizny patrona Żydowskiego Instytutu Historycznego w historiografii i pamięci zbiorowej rozmawiali: prof. Paweł Śpiewak (ŻIH), dr Eleonora Bergman (ŻIH), prof. Jan Grabowski (University of Ottawa), dr Karolina Szymaniak (ŻIH), dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH).


Sesja została podzielona na cztery części tematyczne. I tak część pierwsza dotyczyła przedwojennej biografii Emanuela Ringelbluma. Z kolei druga część koncentrowała się na jego osobistych tekstach z lat wojny i okupacji, jak gettowe notatki (tzw. Kronika) oraz prywatna korespondencja. Część trzecia, zatytułowana Oneg Szabat – spojrzenia, biografie, interpretacje, poświęcona była członkom konspiracyjnej grupy założonej przez Emanuela Ringelbluma. Ostatnia część sesji dotyczyła recepcji i badań nad jego spuścizną w powojennej Polsce.

W takcie sesji wygłoszono 13 referatów, a prelegentami byli nasi specjaliści oraz przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, instytucji i organizacji, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Instytutu Historii PAN, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Gościem honorowym konferencji był prof. Jan Grabowski z Uniwersytetu w Ottawie.

Poszczególne części sesji poprowadzili moderatorzy:dr A. Żółkiewska (ŻIH, PTSJ), prof. Jan Grabowski (University of Ottawa), prof. Andrzej Żbikowski (ŻIH), dr Helena Datner (ŻIH).Niniejsza sesja była jednym z serii przedsięwzięć podejmowanych przez Żydowski Instytut Historyczny, które mają na celu popularyzację wiedzy na temat Emanuela Ringelbluma i jego spuścizny. Dzięki niej mogliśmy zaprezentować wyniki badań naszego zespołu naukowego (aż 6 pracowników merytorycznych Instytutu wygłosiło referaty) oraz wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami innych ośrodków badawczych. To także przykład harmonijnej i twórczej współpracy różnych działów Instytutu.Z inicjatywy Dyrektora Pawła Śpiewaka wygłoszone przez prelegentów referaty (a dokładnie artykuły powstałe na ich podstawie)zostaną zrecenzowane i opublikowane w monograficznym numerze „Kwartalnika Historii Żydów”. 

Sesji towarzyszył pokaz filmu Ulica graniczna, który zgromadził bardzo liczną widownię.Patronem medialnym sesji była „Kultura Liberalna”.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem