ŻIH poleca: Galicyjska polifonia. Miejsca i głosy

Ponad trzydzieścioro naukowczyń i naukowców z Austrii, Polski, Węgier, Włoch i Ukrainy zaprezentuje rezultaty swoich badań.

Wide 4

Galicja jest jednym z wielokulturowych, wieloetnicznych i wielowyznaniowych regionów w Europie. Jest ona także przedmiotem badań różnych dziedzin nauki. Nowe perspektywy badawcze wykorzystują studia pamięciologiczne, postzależnościowe, a przede wszystkim geopoetologiczne. Ponad trzydzieścioro naukowczyń i naukowców z Austrii, Polski, Węgier, Włoch i Ukrainy zaprezentuje rezultaty swoich badań i będzie je krytycznie interpretować.


Program

6 maja 2014

10:00–Inauguracja

 1. Powitanie przez prorektora UW, prof. dra hab. Alojzego Nowaka

 2. Powitanie przez dziekana Wydziału Polonistyki UW, prof. dra hab. Zbigniewa Grenia

 3. Powitanie przez dyrektor Instytutu Literatury Polskiej, prof. dr hab. Ewę Paczoską

 4. Powitanie przez dyrektora Austriackiego Forum Kultury, radcę Martina Meisela

10:40– Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Aloisa Woldana (Uniwersytet Wiedeński) Polifonia w Galicji– głosy, perspektywy, konteksty

11:10–11:30–Dyskusja

11:30–12:00–Przerwa na kawę

12:00–13:00 — Panel I — Prowadzenie: Prof. dr hab. Alois Woldan

 1. Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński) Nowoczesność żydowska w Galicji. Przypadek krakowskiej godziny Infeldów
 2. Dr Lajos Pálfalvi (Uniwersytet Piliscsaba) „Węgierski Singer” o karpackich chasydach. Dezső Schön: Podkarpaccy poszukiwacze Boga. Powieść chasydyzmu
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski (Uniwersytet Śląski) Odyseja z Galicji do Galilei. Na podstawie wspomnień polskich Żydów

13:00–13:30–Dyskusja

13:30–14:30–Przerwa na lunch

14:3015:50 – Panel II — Prowadzenie: Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski

 1. Dr hab. Danuta Sosnowska (Uniwersytet Warszawski) Narracja ukonkretniona czyli o przezwyciężaniu obcości inteligenta. Galicyjski przypadek Mychajło Zubryckiego

 2. Prof. dr hab. Helena Duć — Fajfer (Uniwersytet Jagielloński) Ulokować tożsamość – wobec, przeciw, ponad, wbrew. Łemkowskie stawanie się w Galicji

 3. Dr Galyna Voloshchuk (Uniwersytet Przykarpacki) Dyskurs feministyczny poezje Ulany Krawczenko w czasopismach Galicji „Żinocza dola” i „Żinocza wola”

 4. Dr Lilia Parylak (Uniwersytet Przykarpacki) Wyrazy huculskie jako wyznaczniki językowe tożsamości etnicznej w utworze Stanisława Vincenza „Prawda starowieku”

15:50–16:30 – Dyskusja

19:00 – Koncert Kreisler Trio Wien1914–die Welt von gestern, Austriackie Forum Kultury, ul Próżna 7/9, Warszawa. 7 maja 2014

9:30 – Wykład inauguracyjny: Prof. dr hab. Ewy Wiegandt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Geopoetyczny Drohobycz

10:00–10:20 – Dyskusja

10:20–11:20 – Panel I — Prowadzenie: Prof. dr hab. Ewy Wiegandt

 1. Prof. dr hab. Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski) Dar skrzydeł albo o tęsknocie Stanisława Vincenza za zatopioną Atlantydą

 2. Prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski) Vincenz lwowski

 3. Dr Jagoda Wierzejska (Uniwersytet Warszawski) „Idealistyczna kraina harmoniii szczęścia”? O polskim dyskursie galicjoznawczym

12:00–12:30 – Dyskusja
12:30–12:50 – Przerwa na kawę

12:50 – 13:50 – Panel II — Prowadzenie: Prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk

 1. Dr Małgorzata Domagalska (Uniwersytet Łódzki) Diabelskie podszepty. W piekle galicyjskim Józefa Rogosza

 2. Dr Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski) Galicja krwawa–pogromy wpoczątkach XX wieku (An-ski, Roth, Stryjkowski)

 3. Mgr Maria Antosik-Piela „Wtedy nafta się pokazała”, czyli o galicyjskiej powieści przemysłowej

13:50–14:20–Dyskusja

14:20–15:20–Przerwa na lunch

15:20 – 16:20 – Panel III — Prowadzenie: Dr hab. Danuta Sosnowska

 1. Prof. dr hab. Mirja Lecke (Uniwersytet Bochum) Galicia as a „Door to Europe”? Nikolai Leskov at the Russian Imperial Border

 2. Dr Marianna Barczuk (Uniwersytet Przykarpacki) Galicyzmy w połowie XIX wieku – spojrzenie lingwokulturologiczne
  16:20–16:50–Dyskusja

16:50 – 17:10–Przerwa na kawę

17:10 – 17:50 – Panel IV- Prowadzenie: Dr Małgorzata Domagalska

 1. Dr Noémi Kertész (Uniwersytet w Miszkolcu) Obraz Galicji na tle serii „Monarchia Austrowęgierska w słowie i obrazie”
 2. Dr Natalia Tkaczyk (Uniwersytet Przykarpacki) Mit Galicji w twórczości Jurija Andruchowycza
 3. 3. Olha Voznyuk (Doktoratskolleg Galizien w Wiedniu) Ukraińsko-polska tożsamość galicyjska 

17:50–18:10–Dyskusja

19:00 – Kolacja w Domu Literatury, 

ul. Krakowskie Przedmieście 878 maja 2014

10: 30– Wykład inauguracyjny Dra Mykoły Riabczuka 

(Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych Akademii Nauk Ukrainy, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu)

"Opowiadając Galicję. Dlaczego region jest tak podatny na mitologizację?"

11:00–11:20–Dyskusja

11:20–11:40–Przerwa na kawę

11:40–13:00 – Panel I — Prowadzenie: Dr Mykoła Riabczuk

 1. Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński) Mapa Galicyi

 2. Prof. dr hab. Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski) Sambor i okolica. Dwie opowieścigeo(poli/poe)tyczneo tym, że w Galicji żyło się razem, ale osobno (Kuśniewicz, Sandauer)

 3. Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski) „Już-nie-istnienie” jako cecha pamięci autobiograficznej. Nie-miejsca galicyjskie w prozie Schulza, Sandauera, Stryjkowskiego, Szewca

 4. Mgr Paulina Urbańska (Uniwersytet Warszawski) Czeskie spojrzenie na Galicję (małe prozy Jaroslava Haška)

13:00–13:30–Dyskusja

13:30–13:50–Przerwa na kawę

13:50–15:10–Panel II — Prowadzenie:Prof. dr hab. Stanisław Obirek

 1. Prof. dr hab. Shoshana Ronen (Uniwersytet Warszawski) A Decline of a City: Buchach (Buczacz) in A Guest for the Night by S.Y. Agnon
 2. Dr Laura Quercioli-Mincer (Uniwersytet w Genui) We lwowskich więzieniach – Aleksander Morgensberger („Wspomnienia z lwowskiego więzienia”) i Julian Stryjkowski („Czarna róża”)
 3. Dr Olga Derkachova (Uniwersytet Przykarpacki) Topos miasta w utworach o Iwano-Frankowsku na podstawie antologii „Literacki Stanisławów” i „Frankowsk, miasto aniołów”
 4. Prof. dr hab. Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski) Zmierzch Galicji. Georg Trakl, Ludwig Wittgenstein i poeci polscy

15:10–15:40–Dyskusja

15:40–Zakończenie konferencji


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem