Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968

Na półki księgarskie, ale też już i pod strzechy (i to nie tylko w Polsce), trafiła kolejna publikacja sygnowana przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.

Wide ok adka

Na półki księgarskie, ale też już i pod strzechy (i to nie tylko w Polsce), trafiła kolejna publikacja sygnowana przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Mowa o książce Piotra Pęzińskiego Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968.

Praca ta w V. Konkursie im. Majera Bałabana (rozstrzygniętym w 2012 roku) na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej, organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny, zajęła ex aequo pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich. Poświęcona jest młodzieży żydowskiej w PRL w latach 1956–1968. Autor omawia w niej m.in. takie zagadnienia, jak: rozliczenia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (dalej TSKŻ) z przeszłością po przełomie 1956 roku, początki ruchu młodzieżowego przy TSKŻ, powstanie „Naszego Głosu”, rozwój żydowskiego ruchu harcerskiego i kolonijnego, walkę o żydowskie szkolnictwo i język żydowski, upadek żydowskiego życia społecznego i szkolnictwa w wyniku kampanii antysyjonistycznej 1968 roku.

Książka oparta jest na bardzo bogatej bazie źródłowej. Z jednej strony Pęziński wykorzystał dokumenty z zasobów archiwalnych (TSKŻ, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd m.st. Warszawy, ŻIH), prasę (m.in. „Nasz Głos”, „Fołks-Sztyme”, Trybuna Ludu”), filmy (m.in. Babel 69, Dworzec Gdański), z drugiej zaś zebrał osobiste relacje wielu bohaterów książki (m.in. Leopolda Sobla, Adam Gryniewicza, Jerzego Borensztajna) oraz skorzystał ze wspomnieniowych stron internetowych emigrantów marcowych – „Plotkies” i „Daskografia”.

Dodatkową zaletą książki jest jej warstwa ikonograficzna. Zamieszczono 58 ilustracji pochodzących zarówno ze zbiorów archiwalnych (TSKŻ, Ośrodek Karta, IPN), jak i udostępnionych autorowi przez osoby prywatne, zamieszkujące obecnie w różnych zakątkach świata (Belgia, Dania, Izrael, Kanada, Stany Zjednoczone, Szwecja) oraz w Polsce (Warszawa, Szczecin). Wykorzystane w książce zdjęcia są bardzo różnego charakteru. Są to i skany dokumentów archiwalnych IPN, winiet gazet żydowskich, biletów i innych dokumentów podróżnych, ale również przedstawiają one życie kolonijne i obozy harcerskie młodzieży żydowskiej, czytelnie ludowe TSKŻ, szkoły żydowskie czy też żydowskie zespoły muzyczne.

Sforim

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem