Żydowskie struktury samorządowe na Mazowszu w XVI–XVIII w.

Seminarium naukowe: 8 kwietnia 2014, godz. 11:00

Wide full hd

W XVI–XVIII w. na Mazowszu gminy tworzyli Żydzi mieszkający w mieście będącym centrum organizacyjnym wspólnoty (kahału) oraz w okolicznych miastach, miasteczkach i wsiach. Niektóre z satelitarnych osiedli miały status przykahałków, którym podlegały mniejsze, zupełnie niesamodzielne skupiska. Gminne struktury samorządu żydowskiego tworzyły ziemstwa, przy czym w XVI i początkach XVII w. mazowieckie gminy żydowskie należały do ziemstwa wielkopolskiego. W późniejszym okresie osiedla żydowskie położone na południowych skrajach województw mazowieckiego i rawskiego uznały zwierzchność ziemstwa lubelskiego. Natomiast skupiska żydowskie położone w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego podlegały bezpośrednio kahałom w Tykocinie lub w Węgrowie, zajmującym bardzo silną pozycję w strukturach samorządu żydowskiego. 


Seminarium naukowe: 8 kwietnia 2014, godz. 11:00

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem