ŻIH poleca: Poeci zamordowani. W 60–lecie stalinowskich zbrodni na intelektualistach żydowskich

O eksterminacji żydowskich intelektualistów, pisarzy, artystów i działaczy w latach terroru stalinowskiego.

Wide penclub zamordowani poeci zssr
http://www.penclub.com.pl/images/968312157.jpg

O eksterminacji żydowskich intelektualistów, pisarzy, artystów i działaczy w latach terroru stalinowskiego, o wymordowaniu Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, o antysemickiej kampanii lat czterdziestych–pięćdziesiątych XX wieku w ZSRR, o dalekosiężnych tradycjach sowieckiego antysemityzmu mówić będą:

 

Joanna Nalewajko-Kulikov: adiunkt i członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN; współpracowniczka Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum Historii Żydów Polskich; tutor Collegium Invisibile; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych; laureatka Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2010). Opublikowała m. in.: Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (2004); Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce (2009); Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.) (2012, we współpracy z Grzegorzem Bąbiakiem i Agnieszką Cieślikową); współredagowała wraz z Grzegorzem Bąbiakiem tom Trudny wiek XX; Jednostka, system, epoka (2010).

Karolina Szymaniak: pracująca w Żydowskim Instytucie Historycznym badaczka nowoczesnej literatury i kultury jidysz, specjalizująca się w problematyce modernizmu i awangardy; redaktorka naczelna czasopisma „Cwiszn. Żydowski Kwartalnik o Literaturze i Sztuce”; członkini zespołu „Res Publiki Nowej”. Opublikowała m. in.: Warszawska awangarda jidysz. Antologia tekstów (2005); Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel (2006); konsultowała naukowo wydania zbiorowe: Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda, red. Jarosław Suchan (2010); Chaim Nachman Bialik Wiersze i poematy (2012), opracowanie poetyckie Jacek Dehnel, wstęp, przekład filologiczny i oprac. całości Marzena Zawanowska); opracowała i przełożyła wybór dzieł Debory Vogel Akacje kwitną (2006); przełożyła (wraz z Adamem Puchejdą): John Gray Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, 2009; Charles Taylor Nowoczesne imaginaria społeczne, 2010.

 

Marek Tuszewicki: pracownik naukowy Instytutu Judaistyki UJ (Zakład Kultury Żydów), redaktor kwartalnika „Cwiszn”; badacz kultury ludowej Żydów aszkenazyjskich, dziejów i kultury chasydyzmu, dziejów polsko-żydowskich kontaktów kulturalnych, języka i literatury jidysz; tłumacz poezji jidysz (m. in. w tomie: Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu, 2013, a także poezji Mojsze Kulbaka i Abrahama Suckewera).

 

Spotkanie zagai i poprowadzi Adam Pomorski, Prezes Polskiego PEN Clubu.

 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 lutego 2014, w sali Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89.

Początek o godzinie 18.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem