La Rassegna Mensile di Israel

W numerze 3/2011 miesięcznika pierwszą poświęcono wybitnemu działaczowi żydowskiemu we Włoszech, walczącemu o równouprawnienie Żydów.

Wide 1

W numerze 3/2011 miesięcznika „La Rassegna Mensile di Israel” podzielonym na dwie części (Guido Fubini, l’impegno di una vitaiUn manoscritto ebraico Piemontese), pierwszą poświęcono wybitnemu działaczowi żydowskiemu we Włoszech, walczącemu o równouprawnienie Żydów. Wśród 12 artykułów znalazły się: Gustone Coltino, „L´ultimo treno per Cuneo”(Ostatni pociąg przez Cuneo), Stefania Dazzetti,Libertà e identità dell´ebraismo italiano nel contributo di Guido Fubini(Wkład Guido Fubiniego do problemu wolności i tożsamości judaizmu włoskiego); Dario Tedeschi,La lunga strada per l´Intesa con lo Stato(Długa droga do porozumienia z państwem); Anselmo Calò,Il rilancio della „Rassegna Mensile di Israel”; (Odrodzenie miesięcznika „La Rassegna Mensile di Israel”); dwa artykuły Marco Brunazziego:L´impegno politico di Guido Fubini(Zaangażowanie polityczne Guido Fubiniego) iIl giovane Fubini in Francia: testimonianze giornalistiche(Młody Fubini we Francji. Dziennikarskie świadectwa); Antonio Caputo,Giustizia e Libertà(Sprawiedliwość i wolność); Franco Segre,Ebraismo e laicità(Judaizm i świeckość); Guido Fubini,Umorismo e satira in Tewje il lattaio(Humor i satyra w Tewje Mleczarzu) i inne. a ponadto w dzialePremio Guido Fubini(Nagroda im. Guido Fubiniego) dwa sprawozdania: Marco Brunazzi,Le tesi di dottorato di ricerca presentate per il Premio Guido Fubini(Prace doktorskie zgłoszone do nagrody im. Guido Fubiniego) oraz Pierina Ferrara,Cattolici ed ebrei nella Roma di Antico Regime per una sintesi metodologica della ricerca(Katolicy i Żydzi w przedrewolucyjnym Rzymie: metodologiczna synteza badań).

„Nezer ha‑qodesh mi‑Savoia, che vuol dire Divina corona di Savoia”.Un unicum inedito dal fondo manoscritto ebraico della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, to tytuł artykułu opublikowanego w drugiej części miesięcznika. Autorka artykułu Chiara Pilocane przeprowadziła analizę tekstu rękopisu w języku włoskim i hebrajskim, w trzech rozdziałach: 1.Il manoscritto: descrizione fisica e storia(Losy i stan fizyczny rękopisu) z dwoma podrozdziałami:Descrizione del codice(Opis kodeksu)iStoria del codice(Historia kodeksu) 2.L’opera(Dzieło) z podrozdziałamiLe parti in prosa(Część prozaiczna) iLe composizioni poetiche ebraiche(Hebrajskie utwory poetyckie) oraz 3.Tentativo di contestualizzazione storica: L’ autore e le circonstanze della composizione(Próba sformułowania kontekstu historycznego. Autor i okoliczności powstania utworu). Następnie autorka omówiła losy dotychczas nieopublikowanego kodeksu, częściowo zniszczonego w pożarze w styczniu 1904 r., z którego ocalało 134 spośród 274 rękopisów hebrajskich przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu w Turynie. Tytułowy rękopis jest poematem poświęconym Karolowi Emanuelowi I i dynastii sabaudzkiej, napisanym przez Diodato Segre w 1662 r., w stylu przyjętym w epoce baroku, z wstawionymi fragmentami tekstów biblijnych.

Wśród recenzji znalazły się tytuły: M. Caffiero,Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria(Niebezpieczne związki. Żydzi i chrześcijanie między herezją, zakazanymi książkami i czary, Torino, Einaudi 2012); Adriano Prosperi (dir.),Dizionario Storico dell’Inqusizione(Słownik historyczny Inkwizycji, 4 t., Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2010); Cesare Vivante,La memoria dei padri. Cronaca, storia e preistoria di una famiglia ebraica tra Corfù e Venezia(Pamięć ojców. Kronika, historia i prehistoria żydowskiej rodziny między Korfu i Wenecją, Firenze, Giuntina 2009); Pawel Maciejko,The Mixed Multitude, Jakob Frank and the Frankist Movement, 1755–1816(Philadelphia, University of Pennsylvania Press 2011); Marek Edelman,Il Ghetto di Varsovia lotta, a cura di Włodek Goldkorn(Getto warszawskie walczy, Firenze, Giuntina 2012); Daniel Tollet,Être juif en Pologne.Mille ans d’histoire: du Moyen Âge à 1939(Paris, Albin Michel 2010); Haim Baharier,Qabbalessico(Firenze, Giuntina 2012) i inne.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem