Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Białymstoku

W ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zapraszamy na dwa wyjątkowe wydarzenia.

Wide zrzut ekranu 2014 01 23 o 3.09.34 pm

W ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu mającego na celu uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku przygotowała dwa wyjątkowe wydarzenia.

Z okazji zbliżającego się święta (jego obchody przypadają na dzień 27 stycznia), instytucja pragnie najserdeczniej zaprosić do udziału w wyjątkowym koncercie oratoryjnym, a ponadto do uczestnictwa w spotkaniu z dr Ewą Rogalewską wokół drugiego wydania książki „Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia” (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku).

Jak pisze Autorka, książka – dzięki wieloaspektowej analizie źródeł – jest swoistą monografią białostockiego getta, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego Doświadczenia Zagłady – „Przedstawia ona jego przeróżne formy i odcienie na wybranych przykładach literatury dokumentu osobistego (Izaak Celnikier, Halina Grubowska, Gustaw Kerszman, Bronka Klibańska-Winicka, Katarzyna Meloch, Felicja Nowak, Sara Nomberg-Przytyk, Samuel Pisar, Mordechaj Tenenbaum-Tamaroff). Ukazuje różnorodność doświadczeń przechowanych w pamięci, przekazanych potomnym, splot poszczególnych doświadczeń indywidualnych i dialog między nimi”.

Dr Ewa Rogalewska stawia pytania o nacechowaną aksjologicznie płaszczyznę wzajemnych relacji i ich emocjonalną skalę i przedstawia je wg klasycznej już dziś „triady” Raula Hilberga: Ofiary – sprawcy – świadkowie. Drugie wydanie książki zostało m.in. uzupełnione przez Autorkę reprodukcjami grafik żydowskiego malarza Izaaka Celnikiera, który przeżył białostockie getto, oraz archiwalnymi fotografiami.

Spotkanie poprowadzi prof. Paweł Śpiewak, Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie. Odbędzie się ono o godzinie 17:30 w Sali Kameralnej OiFP-ECS.

W cykl odbywających się tego dnia w naszej instytucji wydarzeń włączona została również konferencja prasowa poświęcona inauguracji współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej między Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma w Warszawie a Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

Przedmiotem spotkania z dziennikarzami będzie, objęty przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku patronatem, projekt „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”– interaktywne zajęcia edukacyjne poświęcone życiu i Zagładzie białostockich Żydów w czasie II wojny światowej.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i znajduje się w ofercie edukacyjnej instytucji w sezonie 2013/2014.

Realizowany przez OiFP-ECS projekt edukacyjny wykorzystuje najnowsze słuchowisko Polskiego Radia Białystok pt.: „Wciąż jesteśmy liczni” wg sztuki Marty Sokołowskiej w reżyserii Dariusza Szady Borzyszkowskiego. Ponadto, w interaktywnych zajęciach edukacyjnych zostają wykorzystane archiwalne materiały ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma (a wśród nich także unikatowe materiały z wystawy „…Rękopisy tu grzebię i sieję”. Pamięć Świata. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego przygotowanej przez Żydowski Instytut Historyczny i prezentowanej w siedzibie OiFP-ECS w okresie od 16 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku w ramach uroczystych obchodów 70. rocznicy powstania w getcie białostockim).

Warto podkreślić, że projekt „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” odnosi się do założeń wydanej przez ONZ rezolucji, apelującej do państw członkowskich o opracowywanie programów edukacyjnych uwrażliwiających młode pokolenia na problem Holokaustu, podtrzymujących i pielęgnujących pamięć o nim oraz zapobiegających aktom ludobójstwa w przyszłości.

W konferencji uczestniczyć będzie prof. Paweł Śpiewak, Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz edukatorzy naszej instytucji i jednocześnie autorzy projektu: Pani Małgorzata Rusiłowiczoraz Pani Joanna Sitek. Obecni będą także: Pan Władysław Prochowicz, Prezes Zarządu Radia Białystok oraz Pan Dariusz Szada-Borzyszkowski.

Konferencja odbędzie się dnia 24 stycznia o godzinie 12:00 w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem