ŻIH poleca: Czekając na Mesjasza

Czy sięgnięcie do mesjanizmów narodowych może pomóc w zbliżeniu i dialogu chrześcijan oraz Żydów?

Wide plakat 73 1 378x306

Wspólnie z prof. dr hab. Janem Doktórem, prof. Janem Grosfeldem, dr Michałem Łuczewskim i ks. prof. Mirosławem Wróblem prześledzimy nurty mesjanistyczne w kulturze żydowskiej i polskiej oraz ich wpływ na dialog katolicko-żydowski. Punktem wyjścia do dyskusji będzie teza postawiona przez prof. Jana Doktóra, że sięgnięcie do mesjanizmów narodowych może pomóc w zbliżeniu i dialogu chrześcijan oraz Żydów.

Debatę poprowadzi Dawid Wildstein.

Patronat honorowy nad debatą zgodził się objąć Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich.

W debacie udział wezmą:

Jan Doktór (1952) – profesor, historyk, filozof, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się mesjanizmem żydowskim, mistyką żydowską, chasydyzmem, frankizmem i chrześcijańskimi misjami wśród Żydów w XVIII wieku. Przed pracą w Instytucie zajmował się pracą badawczą w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest autorem wielu publikacji (w tym m.in. opracowań rękopisów frankistowskich). Dodatkowo pełni funkcję redaktora naczelnego „Kwartalnika Historii Żydów – Jewish History Quarterly”.

Michał Łuczewski (1979) – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Prowadził badania etnograficzne w Żmiącej, najdłużej badanej wsi na świecie. Polski mesjanista, członek kolegium redakcyjnego czasopisma 44 / Czterdzieści i Cztery. Zastępca Dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Laureat Nagrody im. Księdza Józefa Tischnera 2013 za monumentalną publikację Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (wyd. 2012). Studia Visiting scholar na Columbia University (2005–2006). Publicysta m.in. Arcana, Wprost, Res Publica, Polska The Times, współtwórca telewizyjno-prasowego cyklu System 09.

Jan Grosfeld (1946) – profesor zwyczajny, politolog, ekonomista, kierownik katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej, a wcześniej katedry Cywilizacji i Kultury Europejskiej w Instytucie Politologii UKSW. Autor książek o tematyce religijno-społecznej. Publicysta i tłumacz. Pochodzi z rodziny żydowskiej, chrześcijanin-katolik. Od 1985 uczestniczy w Drodze Neokatechumenalnej. Wieloletni członek Polskiej Rady chrześcijan i Żydów.

Ks. Mirosław Wróbel (1966) – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, teolog, kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki w KUL. Odbyte studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, na Uniwersytecie Hebrajskim oraz École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Zainteresowania: relacje między chrześcijaństwem a judaizmem, literatura targumiczna i rabinacka, pisma qumrańskie, apokryfy Starego i Nowego Testamentu, języki starożytne (hebrajski, aramejski, syryjski i grecki), pisma Janowe.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem