Znaczenie Maksymiliana Goldsteina i jego zbiorów w poznaniu kultury i sztuki Żydów

Od 1910r. powstawała ważna kolekcja przedmiotów kultury i sztuki Żydów.

Wide  mgl4681

Zabytki historii i kultury to dla każdego narodu wizytówka jego tożsamości. W społeczności żydowskiej dość późno rozwinęło się zrozumienie dla ich wartości. Zaczęto ratować je dopiero wówczas, gdy większa ich część uległa zniszczeniu i rozproszeniu.

Od 1910 r. z inicjatywy wybitnego lwowskiego kolekcjonera dążącego do utworzenia Muzeum Żydowskiego we Lwowie — Maksymiliana Goldsteina, powstawała ważna kolekcja przedmiotów kultury i sztuki Żydów. Obejmowała przedmioty dotyczące życia rodzinnego i społecznego, portrety i karykatury, ubiory żydowskie, kalendarze, przedmioty kultu, ryciny i fotografie bożnic oraz cmentarzy, sztukę ludową i ceramikę, dzieła artystów żydowskich, exlibrisy i plakaty, metaloplastykę, rękopisy i druki, jak również pamiątki z pierwszej wojny światowej.

W ciągu trzydziestu lat w celu jej pozyskiwania, Maksymilian Goldstein przemierzył najdalsze zakątki Galicji, Podola i Wołynia. Zbiory kompletował nawet podczas pierwszej wojny światowej. W celu jej wnikliwego poznania w 1935 r. wydano przewodnik po zbiorach
pt: „Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich” autorstwa Maksymiliana Goldsteina i dr Karola Dresdnera. Miał on za zadanie dotrzeć do świadomości narodu żydowskiego i obudzić w nim szacunek do własnej historii, jak również bez względu na dalsze losy kolekcji ocalić ją od zapomnienia.

Należy zaznaczyć, że zarówno w okresie powstawania kolekcji Goldsteina, jak i obecnie ma ona duże znaczenie w zakresie poznania i kształtowania wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich, plasując jej autora w czołówce postaci zasłużonych dla ratowania jej zabytków.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem