Między miastem a wsią. Przemiany strukturalne osadnictwa żydowskiego na Mazowszu w latach 1655–1763

Seminarium naukowe

Wide full hd

II połowa XVII w. to czas odbudowy osadnictwa żydowskiego na Mazowszu, przy czym odradzało się ono ze zniszczeń wojennych bardzo powoli, podobnie jak całość osadnictwa miejskiego.

Przeciwwagą polityki wielu miast królewskich, negujących prawo wyznawców judaizmu do zamieszkiwania na Mazowszu, były inicjatywy osadnicze i gospodarcze zamożnej szlachty, które sprawiły, że w końcu XVII i I połowie XVIII w. nowe osiedla żydowskie powstawały głównie w dobrach szlacheckich. Zjawiskiem charakterystycznym dla tego okresu był szybki rozwój wiejskiego osadnictwa żydowskiego. Proces przenoszenia się wyznawców judaizmu z miast na wieś był już w początkach XVIII w. bardzo zaawansowany, co zaowocowało powstaniem wielostopniowych struktur samorządu żydowskiego.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem