Gedenkdienst

Upamiętnienie losu Romów podczas II wojny światowej w Austrii naświetlił prof. Rudolf Sarközi.

Wide gedenkst tten rundbrief

Upamiętnienie losu Romów podczas II wojny światowej w Austrii naświetlił prof. Rudolf Sarközi, przewodniczący ich związku, w rozmowie pt. Zwischen Erinnerung und Vergessen?: im Gespräch mit Prof. Rudolf Sarközi Obmann des Kulturvereins Österreichischen Roma über österreichische Erinnerungskultur anno 2013, opublikowanym w numerze 1/2013 czasopisma „Gedenkdienst. Verein für historisch-politische Bildungsarbeit und internationalen Dialog”. Na początku Marius Weigl przypomniał, że 27 I (dzień wyzwolenia przez Armię Czerwoną obozu zagłady Auschwitz) jest obchodzony w Niemczech od 3 X 1996 r. jako Dzień Pamięci Ofiar Narodowego Socjalizmu. Wspomniał też, że 24 X 2012 r. w Berlinie w obecności kanclerza Angeli Merkel poświęcono pomnik upamiętniający zamordowanych przez nazistów w Europie Sinti i Romów, a jednocześnie Hans-Peter Friedrich, minister spraw wewnętrznych RFN, domaga się zaostrzenia postępowania władz przeciw Romom z południowo-wschodniej Europy nadużywającym prawa azylu. W Austrii często zapomina się, że 5007 austriackich „Cyganów” (starsze osoby, kobiety i dzieci) stanowiło pierwszą zwartą grupę deportowanych do getta w Łodzi, a następnie w styczniu 1942 r. do obozu zagłady Kulmhof (Chełmno). W dalszej części artykułu wymieniono liczne miejscowości upamiętniające deportacje Sinti i Romów, lecz bardzo rzadko wspomina się o ich miejscu zagłady – Auschwitz.

Elisa Heinrich w artykule Zu spät?! Ein Denkmal für homosexuelle NS-Opfer lässt in Wien weiter auf sich warten pisze, że do 1971 r. homoseksualiści, więźniowie obozów, nie byli traktowani jako ofiary III Rzeszy i nie otrzymywali odszkodowań jak inni. Szacuje się, że w okresie od 1933 r. do 1945 r. zamordowano 10 000 do 15 000 aresztowanych, oznaczonych w obozach różowym trójkątem. Dopiero w 1984 r. poświęcono im tablicę pamiątkową w Mauthausen, a w 2005 r. włączono do wykazu osób prześladowanych przez nazistów.

Ponadto opublikowano w tym numerze czasopisma artykuł Magnusa Kocha, Deserteure vor dem Kanzleramt. Ein Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Ballhausplatz; Heidemarie Uhl, Heldenplatz – Ballhausplatz. Zur Neukontextualisierung eines zentralen Orts offizieller österreichischer Erinnerungskultur; Petera Pirkera, Auflösung unheimlicher Harmonie, oder: „Esperanza Schiff der Alpen” Die Gedenkstätte für NS-Opfer in Oberen Drautal in Kärnten i inne.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem