ŻIH poleca: Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Zapraszamy do Lublina w dniach 1–6 października 2013 roku.

Wide zrzut ekranu 2013 09 12 o 4.29.13 pm

O Kongresie

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego (KKPW), zorganizowany w Lublinie w 2011 roku, doprowadził do wyrażenia realnych potrzeb kultury krajów Partnerstwa Wschodniego. Artyści, artystki, osoby będące menadżerami i animatorami kultury, przedstawiciele i przedstawicielki ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich i mediów z krajów Partnerstwa Wschodniego, Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich (łącznie 17 państw) apelowali o zbudowanie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowej, włączającej kraje Partnerstwa Wschodniego i respektującej ich różnorodność w sferze prawnej, społecznej i ekonomicznej. Wśród rekomendacji KKPW znalazły się propozycje stworzenia profesjonalnych programów edukacyjnych i mechanizmów finansowych dla artystów i praktyków kultury w krajach PW, ułatwienia współpracy kulturalnej i mobilności artystów i menadżerów kultury między PW a UE. Najważniejszym zadaniem pracy po Kongresie stało się zbudowanie Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego.

W 2012 roku Lublin zorganizował Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW) – spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych, władz centralnych, organizacji pozarządowych, instytucji społecznych i edukacyjnych. Celem KIEW było inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wzmacnianie współpracy rozwojowej, integrowanie środowisk, stymulowanie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi. Rekomendacje w ramach czterech obszarów programowych: „dobre rządzenie”, „społeczeństwo obywatelskie”, „kultura bez granic”, „edukacja/nauka” zostały przekazane wszystkim najważniejszym decydentom oraz dyplomatom, zajmującym się tematyką współpracy Unii Europejskiej i jej wschodnich sąsiadów.

W dniach 1–6 października 2013 roku podczas II Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej połączymy obie te inicjatywy, dzięki czemu Lublin stanie się miejscem dialogu środowisk kultury i edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów. Program KIEW 2013 obejmie aż dziewieć linii programowych, w tym zupełnie nowe, takie jak „turystyka”, „innowacje społeczne”, „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „dziedzictwo” oraz „konteksty”.

W ramach tegorocznego Kongresu proponujemy również specjalny program – „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”. Uznajemy bowiem kulturę za szczególnie istotny czynnik warunkujący rozwój społeczny i ekonomiczny, budujący dialog ponad granicami i otwierający nowe możliwości realizowania się w wymiarze ponadnarodowym, a szczególnie – w wymiarze europejskim. Kongresowym obradom towarzyszyć będzie Festiwal „Integracje-Mediacje”, ukazujący różnorodność współczesnych kultur krajów Partnerstwa Wschodniego. Program kulturalny Kongresu współfinansują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podczas II KIEW 2013 rozstrzygnięta zostanie druga edycja Konkursu na najlepsze projekty transgraniczne. Projekty uhonorowane w ubiegłorocznym konkursie już teraz są dla wielu osób i instytucji publicznych punktem odniesienia, jak można na obszarze Europy Wschodniej działać kreatywnie i innowacyjnie społecznie.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej wraz z imprezami towarzyszącymi jest realizowany w ramach działalności think-tanku Centrum Kompetencji Wschodnich, który został powołany przez Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dyrektora Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Wzajemne wsparcie partnerów w realizacji Kongresu jest dodatkową gwarancją, iż wydarzenie to będzie udanym przedsięwzięciem o znaczeniu transeuropejskim, przyczyniającym się do budowania trwałych relacji i będącym istotnym projektem wdrażającym strategię Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Program Kongresu 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem