Kwartalnik z listy filadelfijskiej

Kwartalnik Historii Żydów kontynuuje tradycje powstałego w 1949 roku „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego”.

Wide roz o one

Od 2001 roku Żydowski Instytut Historyczny wydaje „Kwartalnik Historii Żydów”. Pismo to kontynuuje tradycje powstałego w 1949 roku „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego”. „Biuletyn…” początkowo publikował w języku polskim i jidysz krótkie teksty o pracy Żydowskiego Instytutu Historycznego i miał charakter pisma informacyjnego. Z czasem zmienił się w publikację o charakterze typowo naukowym, wydawaną tylko w języku polskim.

W „Kwartalniku Historii Żydów”, jak sama nazwa wskazuje, zamieszczane są głównie artykuły z dziejów społeczności żydowskiej w Polsce oraz Żydów w innych krajach świata. Tematyka czasopisma wykracza poza wąsko rozumianą historię, publikuje ono artykuły o tematyce judaistycznej z dziedziny literaturoznawstwa, historii sztuki czy historii filozofii. Autorami artykułów publikowanych w „Kwartalniku” są głównie pracownicy naukowi ŻIH oraz innych instytucji naukowych w Polsce lub za granicą. W dziale „Z historii regionalnej” ukazują się często teksty opracowywane przez lokalnych miłośników historii, badających dzieje swoich miejscowości. Artykuły publikowane w „Kwartalniku” muszą być pracami oryginalnymi, niepublikowanymi wcześniej w innych miejscach, a ich ocenę przeprowadza kolegium redakcyjne.

Dziś mimo małego nakładu „Kwartalnik” jest jednym z ważniejszych czasopism naukowych, o jego randze w świecie nauki świadczy fakt wpisania go w 2011 roku na prestiżową „listę filadelfijską”. Czasopismo ma nie tylko polskich odbiorców, cieszy się zainteresowaniem również za granicą. Publikowane są tu również artykuły w języku angielskim i niemieckim, a wszystkie teksty opatrzone są krótkim, angielskim streszczeniem. Elektroniczna wersja „Kwartalnika” dostępna jest na platformie CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego można znaleźć pełną wersję wybranych artykułów.

Redakcją „Kwartalnika” zajmuje się dwóch pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego: dr hab. Jan Doktór, redaktor naczelny od 1999 roku, oraz sekretarz redakcji, mgr Michał Czajka. Wcześniej redaktorami naczelnymi byli: Bernard Mark, Artur Eisenbach, Szymon Datner, Marian Fuks, Maurycy Horn, Jerzy Tomaszewski, Szymon Rudnicki, Daniel Grinberg i Alina Cała.

Zainteresowanych kupnem „Kwartalnika Historii Żydów” zapraszamy do naszej księgarni Sforim – księgarnia bez granic.

Kwartalnik Historii Żydów

Artykuły

Sforim

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem