Tańczyć z Torą

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Wide full hd dep. 9 tadeusz popiel
Tadeusz Popiel

W kolekcji ŻIH znajduje się duży obraz przedstawiający nastrojową scenę z postaciami Żydów we wnętrzu murowanej synagogi.

W centrum kompozycji artysta przedstawił stojącego rabina z długą siwą brodą, tałesem nałożonym na głowę, trzymającego w prawej ręce Torę, a w lewej otwarty modlitewnik — sidur. Wyraźnie widać, że Tora ozdobiona sukienką i koroną, wydobyta z brązowo-szarego tła strumieniem „mistycznego światła“, jest tutaj najważniejsza. Tuż przed rabinem, na pierwszym planie, widzimy przedstawionego od tyłu, tańczącego z rozpostartymi rękami chłopca. Chłopiec tańczy przed Torą albo dla niej. Obraz zatytułowany Simchat Tora (heb. Radość Tory) namalowany został przez Tadeusza Popiela pod koniec XIX w. Autor, znany z akademickich przedstawień o tematyce religijnej i historycznej ukazał w tej scenie konkretne wydarzenie zaobserwowane prawdopodobnie w jednej z krakowskich synagog. 

Simchat Tora, święto przypadające w ostatni dzień Sukkot, symbolizuje radość z powodu posiadania Tory – świętego pisma, które jest zarówno Prawem jak i objawioną księgą przymierza ludu Izraela z Bogiem. Święto obchodzone od IX wieku związane jest z zakończeniem rocznego cyklu czytania Tory w synagodze. Podczas uroczystej ceremonii wyjmuje się z aron ha kodesz wszystkie zwoje Tory i w uroczystym pochodzie ze śpiewem i tańcami obnosi siedmiokrotnie wokół bimy – podium z którego odczytuje się jej fragmenty.

Śpiewając i tańcząc z Torą oraz wokół niej wierni świętują Simchat Tora w nastroju wielkiej radości, takiej jaka promieniuje z postaci chłopca na obrazie krakowskiego malarza. I jeśli przyjmiemy, że postać starego rabina jest symbolem zakończenia rocznego cyklu (Pwt. 34), o tyle postać chłopca jest nowym jego początkiem. A nowy cykl czytania Tory rozpoczyna się od pierwszego fragmentu Księgi Rodzaju. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Simchat Tora to radosne święto spotkania Końca i Początku.

Jeszcze tylko kilka dni zostało do zakończenia wystawy „Rabi, rabin, rebe — Rabini w Polsce”, która przypomina, że nauczyciele Tory, Talmudu, Halachy z różnych nurtów judaizmu w Polsce — ortodoksyjni, konserwatywni, reformowani, czy związani z tradycją chasydzką, cieszyli się wyjątkowym prestiżem w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem