Historia

Numer 28/2012 czasopisma „Historia” otwiera artykuł Opowieść rodziny Embriaco z Lewantu o krzyżowcach w czasie wypraw.

Wide  mgl2418 2

Numer 28/2012 wydawanego w języku hebrajskim przez Ha-chewra ha-historit ha-israelit (Stowarzyszenie Historyków Izraelskich) czasopisma „Historia” otwiera artykuł Merva Macka Roman Calbani-miszpachat Embriaco be-Lewant, mimej ha-bejnajim we-ad ha-odisea szel Amin Maaluf (Opowieść rodziny Embriaco z Lewantu o krzyżowcach w czasie wypraw krzyżowych w „odysei” Amina Maaloufa). Autor porównuje treść powieści libańskiego pisarza Amina Maaloufa Le périple de Baldassare, wydanej w Paryżu w 2000 r., ze średniowiecznymi źródłami dotyczącymi obecności krzyżowców w libańskim mieście Dżubeil (Byblos), pisze także o historii przybycia genueńskiej rodziny Embriaco do Libanu i jej losach aż do upadku Królestwa Jerozolimskiego.

O dwu sposobach wykorzystania Starego Testamentuw drugiej połowie XVIII w. przez niemieckich pisarzy w kulturalnej i politycznej twórczości pisze Ofri Ilany. W artykule Bejn „Cijona” le-„Tewtona” ha-model ha-iwri we-reszita szel ha-tarbut ha-leumit ha-germanit. (Między „Syjonem” a „Teutonią”, hebrajskie teksty i ich wpływ na niemiecką kulturę). Niemieccy pisarze, myśliciele i teologowie zwolennicy widzieli w ruchu Sturm und Drang1alternatywę francuskiego Oświecenia. Przedstawiciele tego ostatniego uważali język hebrajski za barbarzyński i nierozwijający się przez wieki, podczas gdy niektórzy niemieccy pisarze zmierzali do jego rehabilitacji. Poeta Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) widział w poetyce króla Dawida czystą, nieskazaną, podniosłą proroczą inspirację.

Ponadto opublikowano artykuły: Nirit Ben-Aryeh Debby, Nikolo Gwadaloto ha-panorama szel Konstantinopol (1662)–masaclaw kan we-achszaw. (Niccolo Guidalotto; panorama Konstantynopola (1662 r.) podczas krucjaty i obecnie); Avinoam Yuval-Naeh, Zarim el ha-gardom — jehudim kenidunim be-sifrut popularit be-London ba-meo ha-szmone esre (Cudzoziemcy skazani na szubienicę; Żydzi skazani na powieszenie w Londynie w XVIII w. w literaturze kryminalnej).

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem