Commentary

W dziale listów miesięcznika „Commentary” opublikowano trzy listy do redakcji dotyczące polityki Watykanu, głównie w okresie pontyfikatu papieża Piusa XII.

Wide commentary2

W dziale listów miesięcznika „Commentary” (numer 2/2012) opublikowano pod wspólnym tytułem Setting Nazi Free trzy listy do redakcji o polityce Watykanu, a szczególnie w okresie pontyfikatu papieża Piusa XII. W pierwszym z nich profesor prawa University of Mississippi Ronald J. Rychlak polemizuje z Kevinem J. Madiganem, autorem książki How the Catholic Church Sheltered Nazi War Criminals (2011), w której negatywnie oceniono działalność Kościoła, m. in. starania Watykanu o amnestię dla żołnierzy Wehrmachtu i SS. Papież, pisze profesor, wyznaczył jezuitę Edmuda A. Walsha na konsultanta-eksperta w War Crimes Commission, zobowiązując go do prowadzenia dochodzeń i sporządzenia wykazu prześladowań religijnych przez administrację i rząd narodowosocjalistyczny. Pius XII wiedział też o działalności przestępców wojennych: austriackiego biskupa Aloisa Hudala, chorwackiego księdza Krunoslava Draganovicia i innych. Zamieszczono również odpowiedź K. J. Madigana na zarzuty prof. R. J. Rychlaka.

List Marty Barrack jest oceną działalności papieża i Watykanu w dziedzinie ratowania dzieci żydowskich przez katolików, klasztory oraz zakony i ewentualnego ich zwrotu rodzicom lub krewnym po wojnie. W liście wspomniano o wielokrotnych rozmowach na ten temat z przedstawicielami Watykanu, niezrealizowanych przyrzeczeniach uwzględnienia próśb Isaaca Herzoga, naczelnego rabina Jerozolimy, podjętych w marcu 1946 r., a także o bezskutecznych staraniach przedsięwziętych przez innych wybitnych przedstawicieli żydowskich.

Wśród innych opublikowano artykuły Bena Cohena, The Big Lie Returns. How anti-Semites are asserting their right to define „anti-Semitism” – and why the culture is allowing them to do it; Davida Aikmana, The Worldwide Attack on Christians. From Egypt to North Korea, an unlikely minority suffers a plague of persecution. 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem