Dziennik Chaima Kapłana

Pieniądze, które otrzymujemy z Ameryki, stanowią większą korzyść dla okupanta niż dla nas.

Wide full hd dzienniki 2

1940 Pieniądze, które otrzymujemy z Ameryki, stanowią większą korzyść dla okupanta niż dla nas. Za dolara, którego cena na rynku wynosi 150 zł, otrzymujemy wedle oficjalnego kursu tylko 4.80 zł. […]

Jak wiadomo, Żydom wolno było posiadać w domu najwyżej 2000 zł, nadwyżki należało przekazać do banku na zablokowane konto; wiedziano, że te pieniądze przepadają na zawsze. Dlatego też oddawano gotówkę Jointowi – bez żadnego pokwitowania, wierząc, że instytucja ta kiedyś je zwróci według właściwego kursu. Oddając zaś Jointowi towary, kupcy żydowscy zdawali sobie sprawę, że ratują je przed konfiskatą i grabieżą okupanta. […] uwzględniali przy tym nawet możliwość, że towar im przepadnie; woleli jednak, aby skorzystali z niego bliźni, a nie okupant.

Chaim Kapłan, Warszawa.

Ch. Kapłan, „Księga życia”, cz. 2, Biuletyn ŻIH, nr 2 1964; dziennik ze zbiorów ŻIH; Przełożyli z hebrajskiego A. Rutkowski i A. Wein.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem