Zichron Note

Wykorzystując oprócz źródeł polskich dokumenty archiwalne kanadyjskie i amerykańskie Rhoda Miller przygotowała artykuł zatytułowany „Document as a Palette of Life: The Genealogical Self-Portrait of Artur Szyk”

Wide brick wall 1352536907vmo

Wykorzystując oprócz źródeł polskich dokumenty archiwalne kanadyjskie i amerykańskie Rhoda Miller przygotowała artykuł zatytułowany Document as a Palette of Life: The Genealogical Self-Portrait of Artur Szyk, opublikowany w numerze 4/2012 „Zichron Note, Journal of the San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society”. W artykule przedstawiono niektóre szczegóły dotyczące biografii Artura Szyka. Artur Szyk urodził się w Łodzi 4 VI 1894 r., w dobrze usytuowanej żydowskiej rodzinie. Jego ojciec Szlomo (Salomon), mieszkaniec Połocka (gubernia witebska) zgłosił urodzenie syna sześć miesięcy później (w 1895 r.). Matką Artura była Eugenia Rogacka, przestrzegająca koszernej kuchni i zapoznająca syna z żydowską tradycją. Salomon zmarł 25 I 1922 r. i został pochowany w kwaterze A cmentarza żydowskiego w Łodzi, co było pewnym odstępstwem od tradycji żydowskiej. Starając się uzyskać obywatelstwo USA Artur napisał w podaniu, że poprzednio mieszkał w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, realizując swe osobiste i artystyczne ambicje, a także chcąc uniknąć rozszerzającej się II wojny światowej. Nie wspomniał jednak o podróży do Palestyny, służbie w rosyjskim i polskim wojsku (1914–1921), ani o podróżach związanych z wystawami w USA i Europie w latach 1934–1937.

Dnia 27 VII 1934 r. Artur Szyk z żoną Julią wypłynął statkiem :”Ile de France” do Londynu. Na przygotowanej i przedstawionej mu liście pasażerów (zdjęcie w tekście artykułu) wniósł poprawki, stwierdzając, że jest rysownikiem, a nie artystą, narodowość polską poprawił na „Hebrew”. W Londynie zamieszkał początkowo pod adresem Belsize Crescent 19, później, w latach 1938–1939 – Belsize Park 63. W związku z planowanym przez rząd polski otwarciem wystawy prac Szyka w lipcu 1940 r., artysta wraz z żoną przybyłi statkiem „Monarch of Bermuda” do Halifaxu. Podczas wymaganej przez rząd Kanady rejestracji możliwości wykorzystania zasobów ludzkich dla potrzeb wojennych, Szyk wpisał, iż służył w wojsku rosyjskim i polskim w latach 1914–1918 i – jak pisze autorka artykułu — był „lieutenant in a guerrilla warfare unit”. Na pytanie „What other work can you do well?” odpowiedział: „Fight”, a na prośbę, by opisał „specifically the type or types of work in which you are specially equipped by training or experience”, wpisał: „War propaganda cartoons”. 3 X 1940 r. Szykowie przekroczyli pociągiem granicę USA i dotarli do Nowego Jorku. W marcu 1941 r. Szyk rozpoczął starania o uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. W złożonym kwestionariuszu na pytanie:

„Would you be subject to racial, religious, social or political persecution if you were now in your native country or the country of your citizenship?” odpowiedział „Yes”, a na pytanie „If so, why?” – odpowiedź brzmiała: „On account of my religion and citizenship I would be subjected to the inhuman treatment by the enemy”. Dalej opisano ślub córki Artura Szyka, (Alexandry) Miriam z Josephem Braciejowskim (ślubu udzielił im rabin Stephen S. Wise 11 XI 1941 r.) i dalsze starania o wizę emigracyjną, zakończone uzyskaniem w 1948 r. amerykańskiego obywatelstwa. Wspomniano też, że w 1941 r. Szyk miał mylne informacje o losach swojej matki, Eugenii Szyk, zamordowanej w Chełmnie w 1942 roku. Szyk wiedział, że matka i młodszy brat Bernard mieszkali w Łodzi w czasie inwazji Niemiec na Polskę. W 1943 r. sądził, iż matka trafiła na Majdanek.

Amerykański patriotyzm Szyka wystawiały na próbę przesłuchania w erze McCarthy’ego, obserwacja jego działalności i kontaktów przez House Committee for Un-American Activities. Zmarł 13 IX 1951 roku.

W artykule zamieszczono dane o Arturze Szyku zawarte w różnych dokumentach z lat 1933–1948 oraz autoportret Artura Szyka z 1945 roku.

W tym samym numerze zamieszczono też artykuł Jeffa Lewy’ego The Widow’s Portion z rozdziałami: Origins of Inheritance Customs, Short-term Assistance, The Spouse’s Award, What Was Important, 1896 Example from Chicago, Focus on Animals and Toils to Create Final Products, Not Included: Not Available or Not Yet Common i Conversion to Monetary Value, do którego dołączono przykładową ocenę wartości majątku należnego wdowie, sporządzoną w Chicago 25 I 1896 roku.

W artykule Yizkor Books in Print Sandra Hirschhorn wymieniła planowane wydania ksiąg pamięci niektórych miejscowości oraz księgi już opublikowane, które są dostępne online (podano ich adresy internetowe). Wśród nich wymieniono Kraków, Białystok, Chmielnik, Dubno, Kutno, Lublin, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Krasnystaw, Zamość, Łomżę (cmentarz), Lwów, a także miejscowości z Białorusi, Litwy, Rumunii i Rosji.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem