The Jewish Bible Quartely

Patricia Berlyn omawia inskrypcję na kamiennej płycie w górnym brzegu rzeki Tygrys, dokąd sięgało na północ mocarstwo asyryjskie.

Wide zrzut ekranu 2013 09 3 o 3.46.50 pm

W artykule A Lost Battle of King Ahab Rediscovered, opublikowanym w I tomie vol. 11/2013 czasopisma „The Jewish Bible Quarterly”, Patricia Berlyn omawia inskrypcję na kamiennej płycie w górnym brzegu rzeki Tygrys, dokąd sięgało na północ mocarstwo asyryjskie. Opisano w nim pierwszych sześć lat panowania Szalmanesera III (858 — 853) króla Asyrii, powstanie porozumienia obronnego i bitwę pod Karkar, w której uczestniczyło – jak wynika z inskrypcji – między innymi „2000 rydwanów i 10 000 piechoty Ahaba Izraelity”. Autorka omówiła w rozdziale King Ahab’s Role in the League of Quarqara prawdopodobnie przesadzoną, szczególnie jeśli chodzi o rydwany, liczbę wojsk Ahaba, włączenie do nich także żołnierzy królestwa Judy i pominięcie tych wydarzeń w Starym Testamencie.

Więcej szczegółów o polityce Szalmanesera III, który panował w Asyrii od około 859 do 824 r. p.n.e, podaje Amitai Baruchi-Unna w artykule Dat, politika u-milchama – mechwot le-Babel ba-ktowat imgur-enlil szel Szalmaneser ha-szliszi melech Aszur (hebr. Religia, polityka i wojna – wskazania odnoszące się do Babilonu w inskrypcji imgur-enlil Szalmanesera III króla Asyrii) w czasopiśmie hebrajskim „Historia” (numer 29/2013 r.).

W tym samym numerze czasopisma „The Jewish Bible Ouarterly” znalazły się: również artykuły: Aharon E. Wexler, Reflections on Maimonides’ Eight Principle of Faith: Its Implications for Orthodox Bible Students; Allen S. Maller, A Torah with 70 Different Faces; Zvi Run, Rescue from Fiery Death: Daniel Chapter 3 and Genesis Chapter 38; Shimon Bakon, David’s Sin: Counting the People; Elihu A. Schatz, The Length of the Rule of Joshua and the Periods of Subjugation in the Book of Judges i inne, oraz recenzje dwu tytułów: Hillel Millgram, The Invention of Monotheist Ethics: Exploring the Books of Samuel (2 tomy. Lanham, MD: University Press of America, 2010) oraz Rabbi Dr. Meir Levin, The Dawn of Redemption: What the Books of Ruth and Yona Teach about Alienation, Despair and Return (Jerusalem: Urim Publications, 2009).

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem