JMB Jurnal

Yasemin Shooman cytuje słowa nieznanego autora, napisane na murze KZ-Gedenkstätte Mauthausen i stawia pytanie, jaki jest wzajemny stosunek obu poglądów.

Wide jmb journal

W artykule Islamfeindlichkeit und Antisemitismus. Discursive Analogien und Unterschiede, opublikowanym w numerze 7/2012 „Jüdisches Museum Berlin Journal”, Yasemin Shooman cytuje słowa nieznanego autora, napisane w 2009 r. na murze KZ-Gedenkstätte Mauthausen „Was unseren Vätern der Jud, ist für uns die Moslembrut, seid auf der Hut!” i stawia pytanie, jaki jest wzajemny stosunek obu poglądów. Historycznie Żydzi i muzułmanie zajmowali odmienne pozycje. Przez stulecia Żydów uznawano za „obcych” wewnątrz Europy, muzułmanów zaś za zewnętrznych wrogów. W okresie postkolonialnej migracji do Europy Zachodniej i pozyskiwania zagranicznej siły roboczej w Niemieckiej Republice Federalnej muzułmanie stali się „obcymi” w kraju. Antysemityzm nie był w Niemczech w XIX w. reakcją na emancypację. Żydom zarzucano niechęć do integracji. Wydaje się, że zarówno antysemityzm, jak i wrogość do muzułmanów wynikła na skutek szybkiej imigracji i nieuzasadnionego zagrożenia „zachodniego stylu bycia”. Reprezentacyjny sondaż wspomniany przez W. Berna w 2011 r. wskazał, że 39% Niemców jest zdania, że „durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenem Land”. Przekonanie, iż Niemcy wraz z muzułmanami nie mogą stać się prawdziwymi Europejczykami, jest równoznaczne z XIX-wiecznym antysemityzmem. Odrębności muzułmanów i Żydów sprzyjają wersety Koranu. O ile w XIX w. w retoryce antysemityzmu przeważał strach przed nowoczesnością kulturalną, a Żydzi byli symbolem elementów postępowych (kapitalizm, feminizm czy liberalizm lub humanizm), to obecnie usprawiedliwia się wrogość wobec islamu dążeniem do obrony praw człowieka, zwłaszcza wobec muzułmańskich ograniczeń dotyczących kobiet. Obecnie zauważa się, że antysemickim poglądom towarzyszy antyislamskie nastawienie i na odwrót.

W tym samym czasopiśmie opublikowano artykuły: Victorii Hegner, Die Kraft des lokalen in globalen Zeiten. Russische Juden in den USA und Deutschland am Beispiel von Chicago und Berlin; Lukasa Muehlethalera, Höre die Wahrheit, wer sie auch spricht o poglądach Majmonidesa i inne.

W dziale Daten und Fakten podano szacunkowe dane dotyczące liczby Żydów (w tysiącach): w diasporze – 8300, w Izraelu – 5600, rosyjskich imigrantów przybyłych do Republiki Federalnej Niemiec (członków gmin żydowskich od 1990 r.) – około 70. Przytoczono także inne dane, jak liczbę synagog w Berlinie – 11, meczetów i muzułmańskich domów modlitwy – 76 oraz świątyń buddyjskich – 5. Liczbę osób z migracyjną przeszłością w RFN oblicza się na około 15 750 000 (w tym posiadających obywatelstwo tureckie – około 1 610 000, a wietnamskiego pochodzenia – około 125 000). Ponad połowa z tej liczby (8 819 104 osób) dysponuje niemieckim obywatelstwem. W 2011 r. odnotowano 1127 przestępstw o ksenofobicznym charakterze, a także 114 antysemickich i antyżydowskich napisów. Uważa się, że odsetek bezwyznaniowców w Berlinie wynosi 59,3%.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem