Noc Muzeów w Żydowskim Instytucie Historycznym

Prezentacja instalacji rekonstruującej przedwojenny wygląd placu Tłomackie oraz Wielką Synagogę

Wide noc muze w

Prezentacja instalacji rekonstruującej przedwojenny wygląd placu Tłomackie oraz Wielką Synagogę

W rocznicę zburzenia Wielkiej Synagogi chcemy przypomnieć przedwojenny wygląd okolic dzisiejszego placu Bankowego. Architektoniczna instalacja na placu przed Muzeum Niepodległości rekonstruująca w skali 1:10 przestrzeń placu Tłomackie pokazuje Wielką Synagogę w jej oryginalnym otoczeniu, dziś zatartym w nowym układzie urbanistycznym.

O instalacji opowie jej twórca, architekt Jan Strumiłło oraz dr Eleonora Bergman.

Zbiórka pod siedzibą ŻIHu: 20.00


Sztuka polska wobec Holokaustu

Oprowadzanie z przewodnikiem: 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00

Wystawa na wybranych przykładach prezentuje, jak bolesna pamięć o Holokauście wpłynęła na twórczość polskich artystów kilku pokoleń. Obok prac artystów bezpośrednich świadków Zagłady, problem trudnej, nieprzyswojonej pamięci o Holokauście podejmują również współcześni twórcy, badający, jak obecna kultura przechowuje lub zaciera ślady bolesnej historii. Pokazujemy prace m.in. Andrzeja Wróblewskiego, Aliny Szapocznikow, Bronisława Linkego, Marka Oberlaendera, Władysława Strzemińskiego, Artura Nacht-Samborskiego, Izaaka Celnikiera, Jonasza Sterna, Mirosława Bałki, Zbigniewa Libery, Wilhelma Sasnala, Artura Żmijewskiego, Rafała Jakubowicza, Krystyny Piotrowskiej.

miejsce: Żydowski Instytut Historyczny

Rabi, Rabin, Rebe. Rabini w Polsce

Oprowadzanie z przewodnikiem: 19.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30

Wystawę tworzą przedmioty, obrazy, starodruki i fotografie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego dotyczące życia rabinów w Polsce na przestrzeni kilku stuleci. Przez ponad osiemset lat życie Żydów w Polsce skupiało się wokół gminy, synagogi, domu modlitwy, jesziwy. Rabini, którzy stali na ich czele, stanowili społeczną, duchową i religijną elitę. Zasłynęli oni nie tylko w środowiskach żydowskich w kraju i zagranicą, lecz także w kulturze i historii Polski.

miejsce: Żydowski Instytut Historyczny

Wystawa prac zgłoszonych na konkurs upamiętnienia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem

16 maja 2013 roku mija 70 lat od zburzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Ogłaszając konkurs chcieliśmy przypomnieć historię jednej z najbardziej okazałych budowli sakralnych przedwojennej Warszawy. W odpowiedzi otrzymaliśmy 57 różnorodnych prac, z których najciekawsze prezentujemy teraz publiczności.

 miejsce: sala w Błękitnym Wieżowcu

pokazy filmu „912 dni getta warszawskiego”

Początek godz. 19.00.

Film będzie wyświetlany cyklicznie przez cały wieczór, czas trwania: 32 min.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem