Wyrażać niewyrażalne

Praca Karoliny Ruty sytuuje się w obszarze stylistyki językoznawczej.

Wide screen shot 2013 05 14 at 10.44.55 am
Wyrażać niewyrażalne  /  Karolina Ruta

Praca Karoliny Ruty sytuuje się w obszarze stylistyki językoznawczej. Jej przedmiotem jest opis, analiza i interpretacja wybranych nacechowanych (relewantnych) stylistycznie elementów struktury językowej i tekstowej teatrologii Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”. Złożoność i swoistość przedmiotu tej analizy narzuciła badaczce konieczność (pogodzenia różnych metod, ukształtowanych na gruncie różnych paradygmatów badawczych lingwistyki. Przyjęte przez autorkę założenia teoretyczno-metodologiczne i zastosowane instrumentarium badawcze należy uznać za oryginalne, przemyślane, a przede wszystkim właściwe i adekwatne zarówno do zamierzonego celu rozprawy, jak i do zgromadzonego materiału językowego. [..] Każdy czytelnik rozprawy znajdzie wśród jej wyników takie, które go szczególnie zainteresują i którym byłby skłonny przypisać szczególne znaczenie. Sadzę, iż praca Karoliny Ruty znajdzie szeroki krąg zainteresowanych odbiorców językoznawców, literaturoznawców, teologów, biblistów, religioznawców, a wreszcie coraz liczniejszych miłośników twórczości Romana Brandstaettera.

Prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak

Karolina Ruta — Językoznawca, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Przedmiotem jej badań są stylistyka lingwistyczna, tekstologia, idiolekt Romana Brandstaettera, a także polski język migowy i metodyka uczenia języka migowego jako obcego. Rzecznik prasowy Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Laureatka V Konkursu imienia Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem