Ochrona przez konserwację

Wide  4020043
Konserwacja obiektu

 „Sztuka polska wobec Holokaustu” – to wystawa prezentująca prace wykonane różnymi technikami. Wytypowane obiekty, pochodzące ze zbiorów ŻIH-u, w przeważającej części wykonane były na podłożu papierowym. Wśród nich znalazły się prace Jonasza Sterna, Izaaka Celnikiera, Henryka Becka. Szczególnie interesujące są dzieła tego ostatniego, wykonane między innymi czarnym tuszem na bibule, odwrocie Kenkarty i innych niemieckich druków. Prace powstawały w niezwykle trudnych warunkach – w bunkrze w czasie powstania warszawskiego. Ich konserwacja wymagała indywidualnego podejścia ze względu na stopień zniszczenia i rodzaj zastosowanego papieru.

Podobnie rzecz ma się z rysunkami Izaaka Celnikiera. Prace wykonano piórkiem na pośledniej jakości papierze. Obiekty zostały poddane pracom konserwatorskim, mającym na celu poprawienie kondycji papieru, czego wynikiem jest podniesienie wartości wizualnych dzieł. Po wykonanej konserwacji każdy z rysunków oprawiony został w specjalnie przygotowane, konserwatorskie passe-partuot. Ten element stanowi ostatni etap prac nad obiektem. 

Ważnym aspektem w przypadku eksponowania dzieł na podłożu papierowym jest minimalne naświetlenie obiektów, ze względu na bardzo szybko postępującą degradację papieru. Przyjmuje się, że obiekty muzealne eksponowane powinny być nie dłużej niż trzy miesiące. 

Obecnie na wystawie wiszą dzieła oryginalne. W przypadku przedłużenia czasu trwania wystawy obiekty zostaną zastąpione reprintami.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem